MZD Rzeszów – chodniki zamiast przejazdów

Z przykrością informujemy że pieniądze pozyskane z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na Budowę Bezpiecznych przejazdów rowerowych zostaną przeznaczone na budowę chodników przy. Trembeckiego Siemieńskiego.

 

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Trembeckiego i ul. Siemieńskiego z przystosowaniem ścieżki rowerowej, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej – budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych“.

inż. Krystyna Kontuch

Pobierz (PDF, 466KB)

Zwycięski projekt zakładał Poprawę Rzeszowskiej Infrastruktury Rowerowej poprzez budowę “Bezpiecznych Przejazdów Rowerowych” dziś dowiadujemy się, że pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę chodników. Dyrekcja MZD bez konsultacji z autorami projektu wydaje pozyskane pieniądze na inne cele. Pomimo naszych pism z prośbą o spotkanie – MZD nie odpowiada. Dyrektor Magdoń utrudniał również dostęp do koncepcji projektu o czym pisały lokalne media. Dodatkowo projekt który sam przygotował zawiera liczne błędy narażające nasze bezpieczeństwo o czym pisaliśmy w piśmie i na forum. Niestety została już wyłoniona firma, która to zrealizuje i wybuduje chodniki z pieniędzy na przejazdy rowerowe.

Inne urzędy już początkiem roku same kontaktowały się z autorami zwycięskich projektów, aby jak najlepiej zrealizować ich złożenia. Cała ta sprawa niszczy idee budżetu obywatelskiego.

Pobierz (PDF, 395KB)

 

Skargę na Dyrekcję MZD złożymy osobiście na spotkaniu z P. Ferencem.

DYSKUSJA