Powitanie gości z organizacji Akord z Ukrainy

Dzisiaj rano odwiedzili nas goście z organizacji AKORD z Ukrainy (Асоціація Україна-Франція “АКОРД”) https://www.facebook.com/groups/471688469652077/. Przywitali ich Daniel Kunysz, Karol Korczyński i Arkadiusz Turoń.

Сьогодні вранці нас відвідали гості з організації АКОРД з України (Асоціація Україна-Франція “АКОРД”) https://www.facebook.com/groups/471688469652077/. Їх вітали Даніель Куниш, Кароль Корчинський та Аркадіуш Туронь. З Жешува їдуть до Кошице в Словаччині. На жаль, ми не могли дати їм більше часу. Тільки коротка прогулянка навколо центру та гуляюча по Wisłok маршруту до міських меж. Ми надали їм коротку інформацію про польські правила дорожнього руху і надаємо ретро-відбивні наклейки.

Z Rzeszowa jadą do Koszyc na Słowacji. Niestety nie mogliśmy im poświęcić więcej czasu. Tylko krótki spacer po centrum i odprowadzenie trasą wzdłuż Wisłoka do granic miasta. Przekazaliśmy im krótką informację o polskich zasadach ruchu drogowego i podarowaliśmy naklejki odblaskowe.

DYSKUSJA