Rowery III generacji vs IV

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie ogłosił przetarg na miejską wypożyczalnię rowerów, hulajnóg i skuterów elektrycznych. Czego Miasto wymaga od operatora w tym roku ?

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego, polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) rowerów 4 generacji, skuterów elektrycznych oraz hulajnóg elektrycznych w wyznaczonej strefie obejmującej swym zasięgiem granice administracyjne miasta Rzeszowa , za opłatą wg taryfy ustalonej przez Wykonawcę. Usługa prowadzona w sposób ciągły, przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Usługa obejmuje dostawę 80 rowerów 4 generacji, 20 skuterów elektrycznych, 50 hulajnóg elektrycznych oraz prowadzenie biura obsługi klientów.

Przykład Hulajnóg elektrycznych firmy Limee

W ubiegłym roku użytkownicy płacili 0,69 zł za 1min jazdy skuterem i 1 zł za 30 min jazdy rowerem. O ile w systemie Rower-RES pierwsze 20 min było darmowe tak tutaj za każdą minutę płacimy.

Rowery oraz hulajnogi elektryczne muszą umożliwiać komfortową jazdę zarówno dzieciom jak i dorosłym. Pojazdy, z których będzie składał się cały system muszą być w jednakowej kolorystyce oraz nie mogą zawierać reklam innych niż niniejszego systemu. Wszystkie Pojazdy stanowią własność Wykonawcy. ( edit. dzieci poniżej 1o roku życia nie powinny korzystać samodzielnie z wypożyczalni z racji na obowiązujące przepisy)

Test skuterów z rzeszowskiej wypożyczalni miejskiej przez członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników Komunikacji

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
 dostawę rowerów, skuterów elektrycznych oraz hulajnóg elektrycznych przez Wykonawcę;
 zapewnienie przez Wykonawcę systemu łączności pomiędzy klientami, a Wykonawcą;
 zapewnienie przez Wykonawcę kompletnego oprogramowania do obsługi i monitorowania działania Systemu;
 zapewnienie przez Wykonawcę aplikacji mobilnej dla klientów;
 zapewnienie przez Wykonawcę Biura Obsługi Klienta (dalej „BOK”);
 określenie przez Wykonawcę zasad prawnych i organizacyjnych funkcjonowania systemu.
Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
 utrzymanie systemu w sprawności, w okresie obowiązywania umowy, na poziomie nie niższym niż 80% dostępności floty Pojazdów;
 utrzymanie w czystości Pojazdów
 zapewnienie i utrzymanie systemu informatycznego do obsługi systemu, w tym obsługi klientów;
 zapewnienie i utrzymanie aplikacji mobilnej;
 zapewnienie i utrzymanie systemu monitorującego;
 prowadzenie serwisu elementów systemu;
 naprawa uszkodzonych pojazdów, maksymalny czas usunięcia awarii nie może być
dłuższy niż 5 dni licząc od poinformowania Wykonawcy drogą mailową lub telefoniczną
o awarii do czasu jej usunięcia. Chyba, że usunięcie awarii nie będzie możliwe lub będzie
wymagało dłuższego okresu naprawy — w takim przypadku Wykonawca, przed upływem
czasu na usunięcie awarii, dostarczy Pojazd zamienny. Usunięcie awarii należy zgłosić do
Zamawiającego.
 prowadzenie Biura Obsługi Klienta;
 prowadzenie strony internetowej;
 przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania systemu,
użytkowania oprogramowania do obsługi systemu;
 promowanie systemu;
 sporządzanie comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego po zakończeniu
funkcjonowania systemu

Blinkee wspierało zagranicznych gości odwiedzających nasze miasto

Oraz pomagało medykom zabezpieczać mprezy begowe organizowane w mieście. To przykład dobrego partnerstwa.

 

Czym różną się miejskie wypożyczalnie?

W ubiegłym sezonie w Rzeszowie funkcjonowała wypożyczalnia rowerów i skuterów elektrycznych IV generacji firmy Blinkee. We wcześniejszych latach w Rzeszowie miejską wypożyczalnię prowadziła firma Rower-RES. Niestety pierwsza rzeszowska firma po upływie dwóch lat przestała dbać o rowery które niszczały zimą, wymagały serwisu, a użytkownicy mieli problemy z zarejestrowaniem się w systemie. Nasze stowarzyszenie interweniowało wielokrotnie u operatora, oraz u władz miasta aby coś z tym zrobiono. Dopiero po nagłośnieniu sprawy w lokalnych mediach radni zajęli się tematem. Trzeba zaznaczyć że wypożyczalnia ta była jedną z pierwszych w kraju i funkcjonowała w tzw, 3 generacji tzn. wymagała stacji bazowych. Rowery trzeba było wypożyczać ze stacji bazowych i oddawać w innych stacjach rozlokowanych na terenie miasta. Ten system miał zalety oraz wady. Do zalet można zaliczyć np. to że rowery prawie zawsze były dostępne na stacjach, wadą były natomiast same stacje które ograniczały możliwość pozostawienia roweru w miejscu innym niż stacja. Użytkownicy chcąc wypożyczyć rower musieli dojść do stacji wypożyczyć rower i odstawiać go przy następnej. Wiązało się to z tym, że trzeba było planując podróż pamiętać gdzie są stacje. To generowało większe straty czasu i niosło ze sobą ograniczania w planowaniu podróży.Inną  wadą 3 generacji było też częste przepełnianie stacji rowerami, oraz brak rowerów w szczycie porannym czy popołudniowym.

więcej tu: https://rowery.rzeszow.pl/roweres-prywatny-system-publiczna-porazka/

 

Mając na uwadze problemy techniczne z ubiegłych lat przygotowaliśmy minimalne wymagania:

Pobierz (PDF, 760KB)

 

Z rozwiązaniem przyszła IV generacja pojazdów która nie wymaga stacji bazowych, a telefon komórkowy ponieważ komputer wbudowany jest bezpośrednio w rower i za pomocą aplikacji można go odblokować.  IV generacja pozbawiona jest wad 3 generacji, ale niesie ze sobą nowe wyzwania do których trzeba zaliczyć pozostawanie pojazdów w miejscach niedozwolonych np. na chodnikach torując drogę pieszym. Operator będzie musiał zadbać o porządek swojego taboru, a sami użytkownicy powinni być karani za niewłaściwe pozostawiania pojazdów. IV Generacja pozwala operatorowi wyznaczać wirtualne strefy na terenie której powinno się odstawiać pojazdy. W przypadku rowerów IV generacji można je pozostawiać na terenie całej strefy, ale żeby porządkować system wprowadza się strefy dodatkowe wewnątrz strefy ogólnej, gdzie rowery powinny być parkowane (są to np. istniejące stojaki miejskie). Dzięki temu użytkownicy odstawiając rowery przy stojakach maja np. tańsze przejazdy.

wirtualna strefa rowerów i hulajnóg elektrycznych IV generacji z parkingami na rowery oznaczone kolorem pomarańczowym na bazie Rzeszowa

Nowością w tegorocznym pilotażu będą hulajnogi elektryczne o które wnioskowaliśmy początkiem roku do ZTMu. Hulajnogi mają przyśpieszyć podróże na krótkich dystansach. Pomysł ich wprowadzenia zrodził się po nawiązaniu współpracy ze środowiskiem hulajnogarzy i co za tym idzie zorganizowanie wspólnej debaty Jeden Ślad Wystarczy

Firmy które chcą wystartować w przetargu powinny złożyć swoje oferty do 2019-04-11, do godziny: 11:00, znane nam marki które mogą wystartować w Rzeszowie to Romet, Blinkee, Sobi, Wawelo, Verulilo, NextBike, Lime, Jeden ślad oraz inni.

 

Poniżej statystyki z ubiegłego sezonu:

DYSKUSJA