Wnioski zespołu ds. Infrastruktury pieszo-rowerowej cz.3

Po dłuższej przerwie publikujemy kolejne propozycje usprawniające ruch pieszo-rowerowy w naszym mieście. W związku z panującą epidemią spotkania zespołu zostały zawieszone, niemniej jednak cały czas pracujemy zdalnie i przygotowujemy nowe wnioski, jednocześnie pilnujemy realizacji już zgłoszonych tematów. Obecnie oprócz pracy na rzecz poprawy infrastruktury pieszo-rowerowej pracujemy nad nowym rozwiązaniem ułatwiającym komunikację w naszym zespole, oraz ułatwieniem sposobu zgłaszania tematów którymi należy zająć się.

Na tą chwilę wciąż są to tematy “drobne” które poprawiają istniejącą infrastukturę pieszo-rowerową, bez stałego budżetu na rozwój dróg rowerowych ciężko jest planować dalej idące inwestycje rozbudowy sieci dróg rowerowych.

Poniżej prezentuje kolejną część usprawnień w infrastrukturze pieszo-rowerowej:

 

 1. Poprawa bezpieczeństwa pieszo-rowerowego na ulicy Trembeckiego

Przy przebudowie ul. Trembeckiego zalecamy zachować istniejący pas rowerowy, oraz zaplanować osobną zatoczkę autobusową wraz z wiatą. Przeplatanka pasów rowerowych z ciągami pieszo-rowerowymi utrudnia poruszanie się rowerem, wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa, oraz komfort jazdy rowerzystów. Zastosowanie 3 metrowej zatoczki pozwoli zachować ponad dwa metry chodnika i mieści się w pasie drogowym.

Rysunek 1 Trebeckiego – przebudowa zatoki autobusowej, propozycja utrzymania istniejących pasów rowerowych zamiast budowy Ciągu pieszo rowerowego

 

 • Wyznaczenie łagodnego objazdu przystanku bez ostrych zakrętów – wyprofilowanie łuków

minimalny promień łuków: 4 m licząc od wewnętrznej krawędzi drogi rowerowej, ale promień minimalny może być stosowany wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład na dojazdach do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną; promień zalecany to powyżej 20 m (dla prędkości projektowej 30 km/godz); dodatkowo na łukach należy poszerzać przekrój poprzeczny o około 20 proc. i zapewnić bezpieczną odległość widoczności rzędu 50-100 m. – dobre praktyki

 

2. Poprawa oznakowania pionowego, budowa wyspy, ustawienie znaków C-10 wraz z fizycznymi przeszkodami.

Obecnie zjeżdżając z DDR na pas rowerowy nie ma żadnej fizycznej bariery między rowerzystą, a rozpędzonym samochodem. Obecne rozwiązanie jest niebezpieczne . Zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady Bezpieczeństwa należy poprawić oznakowanie na ww. odcinku.

Zalecenia krajowej rady bezpieczeństwa

Rysunek 2 – Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego – Krajowej Rady Bezpieczeństwa

 

3. Złagodzenie łuku na wjeździe w ulicę Stafieja.

Łuk nie jest wyprofilowany, stąd trudno jest na niego wjechać. Szczególnie niebezpieczny jest ten manewr na mokrej nawierzchni. Wnosimy o dostosowanie promienia łuku do prędkości projektowej dróg dla rowerów.

W tym miejscu należy również wymalować przejście dla pieszych przed rozpoczynającym się ciągiem pieszo-rowerowym.

Ogólnie to skrzyżowanie wymaga głebszych dyskusji, ponieważ bezpieczestwo na wjeździe i zjeździe z dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego w tym miejscu rodzi sytuacje konfilktowe dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Rozważamy również (z racji na mały ruch samochodowy) usunięcie oznaczeń ciągu pieszo-rowerowego i przeniesienie ruchu rowerowego z CPR na ruchu ogólny, stosując oznakowanie c16 i T-22 nie dotyczy rowerów zamiast oznakowania c13|c16

 • Niwelacja uskoków poprzecznych. Krawężniki leżące nie nadają się na przejazdy rowerowe, ani piesze przejścia. Wnioskujemy o wygładzenie ich lub wymianę na asfalt tworząc gładki podjazd. Na przyszłośc wnioskujemy o niestosowanie krawężników tego typu na przejazdach rowerowych.

Rysunek 3 Przejazd pieszo – rowerowy Trembeckiego

Rysunek 4.  Gładki przejazd bez uskoków – Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego

 

NIE STOSOWAĆ NA DROGACH ROWEROWYCH !

 • Złagodzenie łuków. Zalecany minimalny łuk na Drodze rowerowej wynosi 2 metry, optymalny-4m.

 

4. Uregulowanie parkowania wzdłuż ulicy Słowackiego.

W związku z wysokim natężeniem ruchu pieszego oraz lokalizacją w ścisłym centrum miasta, należy zapewnić pieszym minimum 2 metry przejścia. Zalecamy zatem zastosować ograniczniki gumowe, aby samochody nie zastawiały chodnika pieszym. Warto zadbać o to, by otoczenie Ratusza było wizytówką miasta. Zalecam w tym miejscu docelowo zamiast parkingu wprowadzić zajazd dla taksówek.

 1. Uporządkowanie Parkowania na chodniku przy Ratuszu, tutaj powinno powstać jedno miejsce do parkowania równoległego do ul. Słowackiego

Stworzenie dwóch miejsc parkingowych przed przejściem dla pieszych na ulicy Słowackiego – ułatwienie parkowania osobom niepełnosprawnym, zapewnienia widoczności w obrębie przejścia dla pieszych.

Rysunek 5 Propozycja dla wyznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych na ul. Słowackiego

 

 

 5. Reorganizacja ruchu rowerowego przy przystanku Powstańców Warszawy Politechnika 02.

 • Obecna droga dla rowerów zwęża się przy przystanku Powstańców Warszawy Politechnika 02 do 50 cm (kierownica roweru ma około 75cm) W tym miejscu dochodzi często do zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystami. Trzeba zając się tym miejscem, dlatego proponujemy: zamienić tą zwężoną część na drogę dla pieszych oraz wymienić zniszczoną nawierzchnię, a ruch rowerowy skierować na ulicę za przystankiem autobusowym. Należy również postawić słupki przy wejściu na chodnik, oraz jasno zakomunikować rowerzystom nakaz skrętu w drogę równoległą.
 • Można dodatkowo postawić donicę, aby przez przypadek nikt nie wjechał na przystanek. Drogi rowerowe w tym miejscu są jednokierunkowe.

 

 • W celu bezpiecznej jazdy nawierzchnia drogi dojazdowej powinna zostać wyremontowana, a uskok złagodzony.

 

 

6.Poprawa organizacji ruchu na ul.Ks. Jałowego

W związku z moją interpelacją i jej aprobatą prezydenta M. Ustrobińskiego wnoszę o pomalowanie przejazdów rowerowych na czerwono na ul. Jałowego.

 • Na ul. Ks. Jałowego odcinek pasów rowerowych ok 200m od ul. Cieplińskiego jest bardzo wąski (poniżej 1m) przez co samochody dostawcze i osobowe kombi torują jazdę rowerzystom, zmuszając ich do jazdy pasem dla samochodów co jest niezgodne z PoRD.

Rozwiązaniem będzie usunięcie pasów rowerowerowych na tym krótkim odcinku wprowadzając sierżanty rowerowe znak P27. Pas rowerowy w takim wydaniu nie jest zgodny z rozporządzenie Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

 • Zakończenie pasa dla ruchu rowerów na ul. Ks. Jałowego w kierunku ul. Krakowskiej powoduje konfliktowe sytuacje szczególnie w przypadku gdy rowerzysta próbuje zmienić pas na wewnętrzny, a w tym samym czasie kierujący samochodem skręca w prawo. Obecne rozwiązanie wymaga poprawy, proponujemy domalować brakujące pasy.

 

 

Rysunek 7 –  ul. 3 Maja Szczecin, Zachodniopomorskie

 

7. Wybudować podjazd dla rowerów przy rondzie na ul. Lubelskiej w Kierunku ul. Stafieja pod most Tadeusza Mazowieckiego.

Obecnie rowerzyści mają utrudnioną tą możliwość i korzystają z jednokierunkowych dróg przy ul. Lubelskiej, dlatego bezpieczniej będzie skierować ruch rowerowy na drogi o uspokojonym ruchu.

 

8.      Wymalować przejazd pieszo-rowerowy przy ulicy Lubelskiej na wysokości sklepu Biedronka oraz zweryfikować poprawność ustawienia ekranów dźwiękochłonnych.

Załącznik nr 2 – Warunki widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach:

[…]

Przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporządkowanej oraz przy wjeżdżaniu na drogę ze zjazdu lub z obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu bez pasa włączania, w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od krawędzi jezdni lub krawędzi ścieżki rowerowej, powinna być zapewniona widoczność drogi z pierwszeństwem przejazdu, co najmniej na odległość widoczności L2 określoną w tabeli

Prędkość miarodajna na drodze z pierwszeństwem przejazdu*) (km/h) 100 90 80 70 60 50 40 30
Odległość widoczności L2 (m) 180 160 120 100 90 70 60 40

*) Na drodze klasy Z, L i D jest to prędkość projektowa drogi.

 

8. Pomalować przejazd rowerowy na czerwono i ustawić lustro na skrzyżowaniu ul. Skubisza z Al. Wyzwolenia

 

 

9. Wymalowanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych na Ulicy Lubelskiej- wjazd do „Hiszpańskich Ogrodów” Szerokość przejazdu sugeruje że jest dwukierunkowy

 

10.Przeprojektowanie ulicy łączącej osiedle Słoneczne z ulicą Lwowską w kierunku Krasnego.

 

 1. Obecny projekt rodzi konflikty na linii pieszy-rower-samochód, co nie jest zgodne z ideą „zero wypadków = zero ofiar”, dlatego trzeba eliminować punkty kolizyjne, a nie tworzyć nowe.

–  Na dwukierunkowej drodze dla rowerów minięcie się dwóch rowerzystów pod kątem 90* stopni jest niebezpieczne

–  błędną praktyką jest, projektować przejścia, w miejscu oczekiwania samochodów

–  błędną praktyką są slalomowe przeplatanki dróg rowerowych z pieszymi – rodzi to niepotrzebne konflikty.

 

Proponujemy odsunąć drogę rowerową od ulicy oraz wyprofilować tak, aby można było bezpiecznie ją pokonać. Ruch pieszych chcemy uprościć, by piesi nie musieli nadkładać drogi i manewrować między drogą dla rowerów, zmniejszając jednocześnie liczbę przejść. Dodatkowo należy przewidzieć też możliwość włączenia się rowerzystów w drogę równoległą do ul. Lwowskiej o uspokojonym ruchu.

 • W dalszej części projektowanej drogi równiej pojawiają się sytuacje konfliktowe które trzeba minimalizować.

 

 

10. Poprawki do projektu ścieżki biegowej na bulwarach

Aby ułatwić wejście na ścieżkę biegową należy ją lekko wyprofilować.

 

11.Załagodzić uskok na mostku w Parku Papieskim

 

11.Bezpieczny podjazd do parkingu rowerowego przy basenach Rosir.

 

Obecnie wysoki krawężnik uniemożliwia wjazd rowerem do znajdującego się obok parkingu dla rowerów. Należy obniżyć krawężnik i wyprofilować podjazd z kostki.

 

Wszystkie propozycje zespołu zostaną ujęte w raporcie na koniec roku celem realizacji w przyszłości. Proszę o merytoryczną odpowiedź na wszystkie przedłożone powyżej wnioski zespołu. Jednocześnie zapraszam podległe Prezydentowi jednostki miejskie do współpracy z zespołem ds. infrastruktury pieszo-rowerowej celem wypracowania rozwiązań ułatwiających życie mieszkańcom.

Pobierz (PDF, 6.52MB)

Opracowali:

Daniel Kunysz

Michał Sierżęga

DYSKUSJA