Wnioski zespołu ds. Infrastruktury pieszo-rowerowej cz.II

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją prace zespołu będą odbywać się  zdalnie. Wszystkie propozycje dla rozwiązań pro-rowerowych można wysyłać za pomocą formularza online lub bezpośrednio do mnie na email [email protected] Każde zgłoszenie biorę pod uwagę i przekazuję do opinii zespołu.

Praca zespołu będzie odbywać się tylko i wyłącznie zdalnie, ale z możliwością wspólnych wizji lokalnych w terenie. Na bazie swoich obserwacji oraz waszych zgłoszeń będę przygotowywał wnioski i poddawał publicznej ocenie wszystkim mieszkańcom. Następnie po publicznych konsultacjach przesyłał do Prezydenta Miasta Rzeszowa celem realizacji.

 

Część wniosków zespołu z Marca br. została już zrealizowana. Miejski Zarząd Dróg odniósł się pozytywnie do naszych propozycji. Zarząd Zieleni Miejskiej jeszcze nie wykonał żadnego zgłoszonego zadania. Poniżej odpowiedzi jednostek:

Odpowiedź MZD

Pobierz (PDF, 1.2MB)

Odpowiedź ZZM

Pobierz (PDF, 274KB)

Część już zrealizowanych wniosków z marcowego spotkania:

Przesyłam wnioski które zostały poddane publicznej dyskusji. Proszę o ocenę możliwości realizacji każdego wniosku osobno, ponieważ na kolejnym posiedzeniu odpowiedź będą prezentowane zgromadzonym:

 

 1. Zmiana organizacji ruchu na ul. Asnyka i Grottgera

Mając na uwadze przebudowę Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz istotną funkcje jaką centrum będzie spełniało, należy równolegle dostosować szlaki komunikacyjne piesze i rowerowe. Mieszkańcy, turyści, rowerzyści muszą mieć bezpieczne połączenie z najważniejszym centrum komunikacyjnym w Rzeszowie, które jest źródłem i celem podróży dla wielu osób. Jedynym miejscem które nadaje się na wyznaczenie dróg pieszo-rowerowych (o dużym natężeniu) jest ul. Asnyka. Dlatego propozycją zespołu jest zmiana organizacji ruch usprawniająca ruch pieszy, rowerowy oraz komunikacji zbiorowej, uporządkowując jednocześnie kwestie parkingowe i uwalniając od samochodów chodniki.

a) Zmiana pierwszeństwa dla ul. Grottgera na skrzyżowaniu z Asnyka.

Ogromne zakorkowanie tworzy się codziennie na wyjeździe z ul. Grottgera w kierunku dworca PKP. Autobusy mają problem wyjechać z podporządkowanej na skrzyżowaniu z ul. Asnyka, co wpływa negatywnie na ich punktualność. Problem widoczny jest w szczycie popołudniowym, gdzie kierowcy próbują uciec z miasta. Zmiana pierwszeństwa dla ul. Grottgera udrożni ten odcinek i zmniejszając zakorkowanie.

b) Wyznaczenie przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Asnyka z Piłsudskiego

Rysunek 1 koncepcja przejazdu dla rowerów Asnyka/Piłsudskiego

c) Przeniesienie przejść dla pieszych oraz wyznaczenie dodatkowych przejazdów dla rowerów

Rysunek 2 Stan obecny, ul. Asnyka, samochody ograniczają przestrzeń ruchu pieszych. Wysoki krawężnik utrudnia parkowanie. Rowerzyści przejeżdżają po przejściu dla pieszych. Brak infrastruktury rowerowej do Centrum Komunikacyjnego. Niedozwolone parkowanie przed przejściem dla pieszych

 

d) Przeniesienie strefy parkowania z chodnika na nieużywany pas ruchu. Cztery pasy ruchu dla ul. Asnyka na odcinku od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z Grottgera są zbędne, po jednym pasie dla każdego kierunku w zupełności wystarczy. Samochody będą mogły parkować nie zastawiając miejsca pieszym. Da to możliwość wyznaczenia dróg dla rowerów. Zwiększy się też liczba dostępnych miejsc parkingowych.

 

 1. Poprawa Sygnalizacji świetlnej na ul. Sikorskiego

Obserwujemy niebezpieczne zdarzenia z udziałem pieszych i rowerzystów na przejeździe pieszo-rowerowym na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z Robotniczą. Obecna przeprawa rowerem lub pieszo przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej jest bardzo niebezpieczna. Przejście kilkunastoletniego dziecka przez 5 pasów ruchu przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej jest skrajnie niebezpieczna. Problem uwidacznia się w słoneczne weekendy przy wzmożonym ruchu pieszo-rowerowym gdzie sygnalizacja dla oszczędności energii jest wyłączana. Zwracamy się z wnioskiem o nie wyłączanie sygnalizacji lub o budowę wyspy bezpieczeństwa w połowie drogi.

Rysunek 3 Przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerów na ul. Sikorskiego. Do pokonania 5 pasów ruchu.

 

 

 1. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Ignacego Paderewskiego z Al. Armii Krajowej budowa przejazdów rowerowych.

Rysunek 4 Koncepcja poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Paderweskiego z Armii Krajowej

Bardzo niebezpieczne dla rowerzystów jest ww. skrzyżowanie, rowerzyści powinni zejść z rowerów i je przeprowadzić. Należy zachować ciągłość drogi dla rowerów i wyznaczyć dodatkowe przejazdy rowerowe, tak aby rowerzyści nie oglądali się z plecy i widzieli się z kierowcą samochodu.

 

 1. Pasy Rowerowe na Ks. Jerzego Popiełuszki

Wyznaczenie pasów rowerowych w obu kierunkach na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Szerokość jezdni jest za duża, biorąc pod uwagę dopuszczalną prędkość pasy można zwężyć i wyznaczyć pasy rowerowe, lub linią przerywaną przestrzeń do ruchu rowerów (pobocze)

 

 1. Droga dla rowerów lub Pasy Rowerowe po zachodniej stronie ul. Warszawskiej od granic miasta

Wjazd do Rzeszowa rowerem od strony Głogowa Małopolskiego nie jest dobrze zaprojektowany. Od granic miasta zaczyna się dwukierunkowa droga dla rowerów po stronie wschodniej, ale wjazd na nią rowerem jest bardzo ryzykowny. Mając na uwadze fakt że jednokierunkowa droga dla rowerów zaczyna się kilkaset metrów dalej można wyznaczyć tymczasowy pas da rowerów i wydzielić pobocze do ruchu rowerów. Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie budowa w przyszłości dedykowanej infrastruktury pieszo-rowerowej, ale na tą chwilę należy poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku.

 

 1. Na ul. Lubelskiej drogę dla rowerów należy poprowadzić za przejściem, oraz za słupem

  , tak aby rowerzyści mogli swobodnie ominąć oczekujących pieszych

Rysunek 5 Ul. Lubelska, naruszenie skrajni poziomej drogi dla rowerów

 

 1. Wymalować brakujące przejścia dla pieszych na Bulwarach

Rysunek 6 Lokalizacje brakujących przejść dla pieszych na bulwarach

 

 1. Wyznaczyć pas dla ruchu rolkarzy na bulwarach 

  środowisko rolkarzy oraz rowerzystów chce wyznaczenia dodatkowego pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu pieszych na rolkach. Pozwoli to odseparować jednych od drugich i zmniejszy liczbę zdarzeń z ich udziałem. Niestety na bulwarach rolkarze zaliczanie w PoRD do pieszych korzystają z dróg dla rowerów. Rozwiązaniem jest wyznaczenie dodatkowego pasa ruchu. Inicjatywę poparli Radni Robert Walawender oraz Witold Walawender.

Rysunek 7 Przykład wyznaczenia pasa dla ruchu rolkarzy na rzeszowskich bulwarach

 

 1. Poprawić oznakowanie poziome

  umożliwiając rowerom skręt w lewo w drogę dla rowerów z ul Hetmańskiej

 

 1. Usunąć wyspę na Al. Wyzwolenia na wysokości wjazdu do

  PKS – takie krawężniki są zabójcze dla rowerów szosowych, należy zlicować ją z asfaltem.

Rysunek 8

Wjazd do Pks, wyzwolenia i niepotrzebna wyspa

 

Wszystkie propozycje zespołu zostaną ujęte w raporcie na koniec roku celem realizacji w przyszłości. Proszę o odpowiedź na przedłożone wyżej wnioski zespołu. Jednocześnie zapraszam podległe Prezydentowi jednostki miejskie do współpracy z zespołem ds. infrastruktur pieszo-rowerowej celem wypracowania rozwiązań ułatwiających życie mieszkańcom.

Pobierz (PDF, 2.5MB)

ANKIETA

Który z wniosków należy realizować ? (można zaznaczyć kilka)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

W poniższej ankiecie proszę zagłosować na te zadania które chcielibyście zrealizować. Można głosować na wszystkie 10 punktów jednocześnie. Wszelkie uwagi, sugestie proszę pisać w komentarzach lub na email [email protected] Głosować może każdy, wynik ankiety pozwoli doprecyzować wnioski zespołu.

Daniel Kunysz

oficer rowerowy w stowarzyszeniu

 

 

DYSKUSJA