Masa Krytyczna

Czym jest Masa Krytyczna?

Celem Masy Krytycznej jest zwrócenie uwagi kierowców na obecność rowerzystów na drogach, przypomnienie władzom o konieczności budowy infrastruktury rowerowej (drogi rowerowe, stojaki i inne udogodnienia dla rowerzystów) oraz promocję roweru jako przyjaznego środowisku, zdrowego i szybkiego środka transportu miejskiego. Rower to również wspaniały sport o wielu konkurencjach oraz turystyka i rekreacja dla każdego. Pragniemy również zwrócić w ten sposób uwagę pieszych, aby nie chodzili po drogach rowerowych, gdyż tylko wówczas cała sieć będzie spełniała swoje zadanie. Masa Krytyczna łączy środowisko rowerzystów lubiących dwa kółka w każdej formie, a także ma na celu wypromowanie Rzeszowa jako rowerowego miasta.

REGULAMIN Rzeszowskiej Masy Krytycznej

Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.

1/  W przejeździe ulicami miasta biorą udział wszelkie pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
2/ Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
3/ Organizator zapewnia obecność służby porządkowej. Służby te wyróżniają się kamizelkami odblaskowymi z napisem „ORGANIZATOR”.
4/ Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
5/ Uczestnikom zgromadzenia i przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych
6/ Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
7/ Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i zgromadzenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
8/ Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
9/ Uczestnicy zgromadzenia i przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych i policji.
10/ Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie 9 mogą zostać usunięte ze zgromadzenia i przejazdu lub przekazane policji.
11/ Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia ze zgromadzenia lub przejazdu danej osoby.
12/ W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora
13/ Osoby uczestniczące w zgromadzeniu i przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem podczas otwarcia zgromadzenia publicznego oraz poprzez stronę internetową Stowarzyszenia Rowery.Rzeszow.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.