Newsy

Dziesiątką na legalu po deptakach…

W dniu wczorajszym wprawne oko naszego redakcyjnego kolegi Arka zaobserwowało nowe oznakowanie strefy  „A” na Rzeszowskich deptakach. Z nowych tablic jednoznacznie wynika że rowerzyści mogą poruszać się po ulicach 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej legalnie ale z prędkością nie przekraczającą 10 km/h. Nowe oznakowanie jest wynikiem konsultacji społecznych jakie zorganizowano po protestach rowerzystów przeciwko wprowadzonemu w dniu 5 czerwca przez prezydenta miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca zakazowi poruszania się rowerami po miejskich deptakach w strefie „A”

W konsultacjach wzięło udział około 5000 osób i aż 80% z nich opowiedziało się za zniesieniem zakazu i umożliwieniem jazdy rowerami z prędkością ograniczoną do 10 km/h.  Tylko 20% ankietowanych chciało utrzymania zakazu. Po ogłoszeniu wyników prezydent podpisał stosowne zarządzenie a miejskie służby ustawiły stosowne oznakowanie.

Ograniczenia poruszania się w strefie  „A”  nie dotyczy:

-pojazdów z identyfikatorem A

-zaopatrzenia w godzinach 20-10 dla i na czas wyładunku

-rowerów i riksz

-orszaków ślubnych do 3 pojazdów

-pojazdów napędzanych wyłącznie silnikiem elektrycznym

-w strefie A obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/godz

W strefie „A” jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami ruchu, ale pamiętajmy aby jeździć ostrożnie i bez szaleństw uważając na wszystkich dookoła a zwłaszcza na osoby starsze i dzieci. Pokażmy miastu że rowerzyści to kulturalna i odpowiedzialna grupa mieszkańców.