Infrastruktura rowerowa

Infrastruktura rowerowa – błędy projektowe, wykonawcze i działalność urzędników przeciwko słabszym niechronionym uczestnikom ruchu. Zdjęcia są również oznaczone na interaktywnej mapie rowerowej. Chcemy aby przyszli inżynierowe wyciągali wnioski z tych zdjęć, nie popełniali tych samych błędów. Jednocześnie publikacje te mają na celu zwrócić uwagę krótkowzrocznych urzędników na problemy z jakimi borykamy się na codzień – liczymy na szybką naprawę poruszonych błędów.

Tagi: słupy na drogach, braki przejazdów rowerowych, wysokie krawężniki przeciwczołgowe, daremne stojaki rowerowe, błędne oznakowanie, brak oznakowania, przestanki autobusowe na drogach, konflikty z pieszymi, urywanie dróg, krótkowzroczność urzędnicza, działania przeciwko pieszym i rowerzystom, mandaty od policji dla rowerzystów za błędy MZD, nielegalne przyciski po złych stronach, wysepki na przejazdach, miasto Rzeszów

 

Mocny i lekki terroryzm + krótkowzroczność urzędnicza: