Jakość powietrza w Rzeszowie

.

 

Aktualne wykresy przedstawiające jakość powietrza w Rzeszowie

INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

ZALECENIA

bardzo niski

Jest bardzo dobrze, możesz przebywać na powietrzu bez ograniczeń

niski

Stan jakości powietrza jest zadowalający, możesz przebywać na powietrzu bez ograniczeń

średni

Można ograniczyć czas przebywania na powietrzu w szczególności: niemowląt, dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, kobiet w ciąży, osób starszych i w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego (cierpiących
na przewlekłe schorzenia np. astmę), osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego i pracy serca.

wysoki

Zaleca się ograniczyć czas przebywania na otwartym powietrzu w szczególności: niemowląt, dzieci i młodzieży poniżej
25 roku życia, kobiet w ciąży, osób starszych i w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego (cierpiących na przewlekłe schorzenia np. astmę), osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego i pracy serca.

bardzo wysoki

Zaleca się ograniczenie czasu przebywania na otwartym powietrzu do niezbędnego minimum. Ograniczenie dotyczy osób wykazujących większą podatność na szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza, w tym w szczególności: niemowląt, dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, kobiet w ciąży, osób starszych i w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego (cierpiących na przewlekłe schorzenia np. astmę), osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego i pracy serca mających problemy z układem oddechowym i układem krążenia, osób zawodowo narażonych na działanie zanieczyszczeń powietrza oraz osób cierpiących na inne schorzenia, w przypadku których stwierdza się związek z pogorszeniem stanu zdrowia.

Dodatkowo w miarę możliwości zaleca się ograniczenie spalania paliw stałych w przydomowych kotłowniach oraz korzystania z pojazdów mechanicznych.

 

https://wiemczymoddycham.pl/

DEFINICJE:

  • PM10/2,5 – Pył zawieszony  jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren – do 10 mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc.
  • Ozon (O3) –  w przeciwieństwie do innych wymienionych zanieczyszczeń, nie jest emitowany wprost do atmosfery, ale jest zanieczyszczeniem wtórnym wytwarzanym w wyniku reakcji dwutlenku azotu (NO2), węglowodorów i światła słonecznego.
  • NO2 – Są nieorganicznymi gazami utworzonymi przez połączenie tlenu z azotem z powietrza.  NO2 powoduje szkodliwe skutki dla dróg oddechowych. Stężenia dwutlenku azotu często zbliżają się, a czasami przekraczają normy jakości powietrza w wielu miastach europejskich. NOx emitowane gdy spalane jest paliwo np. w transporcie, procesach przemysłowych i energetycznych.
  • Dwutlenek siarki (SO2) – Spalane paliwa kopalne emitowane głównie przy produkcji energii elektrycznej oraz transportu.  SO2  szkodzi zdrowiu, oraz negatywnie oddziałuje na układ oddechowy. Kwas siarkowy wytwarzany w wyniku reakcji SO2 jako głównego składnika kwaśnych deszczów i cząsteczki siarczanu amonu to najbardziej rozbudowane cząsteki wtórne znajdujące się w powietrzu.
  • Tlenek węgla (CO) – jest to bezwonny, bez smaku, bezbarwny gaz produkowany przez niepełne spalanie materiałów zawierających węgiel, w tym większości paliwa transportowe. CO jest śmiertelnie trujący. Działając w reakcji z hemoglobiną powoduje zmniejszenie jej zdolności transportu tlenu we krwi co w efekcie powoduje śmierć organizmu.

Jeżeli masz bóle głowy, nudności, kaszel może to być objaw zanieczyszczonego powietrza w twojej okolicy – zgłoś się niezwłocznie do lekarza. Zanieczyszczenie powietrza w Rzeszowie przekracza normy szczególnie w bezwietrzne zimowe dni.

Rower nie truje i nie hałasuje, a litr paliwa to 3 piwa! – to nasze motta. Wybierając rower do jazdy na co dzień chronisz nasze środowisko!

 

 


  • Bardziej zaawansowane narzędzie monitorujące w czasie rzeczywistym globalne zanieczyszczenie środowiska pod linkiem https://earth.nullschool.net/

 

DYSKUSJA

logo rowery rzeszów
WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA! DOŁĄCZ DO NAS