Kładki kompozytowe dla rowerów

W przyszłym roku mają powstać kładki kompozytowe dla rowerzystów na obiektach mostowych. Projekty uzyskały dofinansowanie do realizacji przez Gminę Miasto Rzeszów nw. projektów transportowych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 (z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
– Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski)
  14 stycznia 2020r. mają zostać otworzone oferty i wyłoniony wykonawca

Kładki Powstaną przy moście Narutowicza, przy moście Lwowskim oraz przy moście Karpackim zwanym też Zaporą. Inwestycje te wynikają z potrzeb rowerzystów. Obecnie w Rzeszowie mamy 3 mosty które posiadają drogi dla rowerów (Zamkowy, Załęski, Mazowieckiego oraz wiadukty relacji północ południe tj. wiadukt im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i wiadukt na ul. Podkarpackiej) Propozycje budowy kładek kompozytowych zostały zgłoszone przez zespół naszego stowarzyszenia do Studium Wykonalności w trzech projektach. Początkowo zakładaliśmy dostosowanie M.Lwowskiego, M. Karpackiego i Wiaduktu Tarnobrzeskiego do dwukierunkowego ruchu rowerowego. Inżynierowie z MZD, odrzucili ostatnią propozycję której nie dało się zrealizować w tak krótkim czasie, co wiązało się ze zwrotem dotacji. W przypadku Zapory okazało się również że kładka może powstać tylko po jednej stronie, ale z racji że jest to najczęściej uczęszczany most przez rowerzystów nie chcieliśmy z niego rezygnować.

 

MOST LWOWSKI

Po wstępnych analizach stwierdzono, że most Lwowski może być dostosowany do dwukierunkowego ruchu pieszo rowerowego. Niestety po otrzymaniu dofinansowaniu i dokładniejszych obliczeniach nośności okazało się że most nie może zostać poszerzony o kładki kompozytowe i trzeba wybudować nowy obiekt – co budzi nasze wątpliwości.

Projekt Miasta i propozycja kładek kompozytowych

Zwróciliśmy się do dyrektora MZD z zapytaniem czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby dobudowanie jednokierunkowych kładek rowerowy po obu stronach Mostu Lwowskiego poszerzając go zamiast budowy odrębnej konstrukcji. Wielu rowerzystów chcąc wydostać się z miasta przeprawia się przez ten most po wąskim chodniku. Znaki przed mostem informują o końcach dróg dla rowerów, ale rowerzyści bojąc się jazdy rowerem na ruchu ogólnym wolą przeciskać się między pieszymi. Budowa dwukierunkowej kładki tylko po jednej stronie sprawi że rowerzyści nie chcąc nadkładać drogi będą nadal przeciskać się obok pieszych. Zastosowanie węższych barier energochłonnych, zewnętrznych barierek i lekkie poszerzenie mostu dałoby przy dużo niższych nakładach finansowych jednokierunkowe ddr po obu stronach mostu.

 

Odpowiedź Dyrektora MZD:

Pobierz (PDF, 266KB)

 

 

MOST NARUTOWICZA

W przypadku mostu Narutowicza kładka zostanie wybudowana na istniejącym ciepłociągu biegnącym bezpośrednio przy kolorowym Moście. Tutaj nie było większych problemów.

Pojawiła się jednak kwestia zasadności tej inwestycji, czy jest sens wykorzystywać nieużytek pod budowę odrębnej drogi dla rowerów, skoro można poruszać się rowerem na ruchu ogólnym? Tutaj zdania są podzielone,  przeciwnicy tej inwestycji często doświadczeni kolarze poruszający się na ruchu ogólnym, mają obawy czy nowa kładka nie utrudni im dotychczasowego stylu jazdy. Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powinni poruszać się drogą dla rowerów jeżeli prowadzi w kierunku w którym jadą. Ten przepis w tym przypadku nie będzie miał zastosowania, ponieważ ul. Naruszewicza i Wierzbowa nie mają dróg dla rowerów dla relacji wschód-zachód, a sama kładka ma być oddalona od konstrukcji mostu, więc nie ma podstaw do karania z tego paragrafu.

Natomiast inną zdecydowanie ważniejszą kwestią jaką zyskamy po budowie nowej kładki jest kwestia bezpieczeństwa. Separacja ruchu to jeden z elementów programu vision zero – zero wypadków, zero ofiar w którym wybrane kraje UE (Szwecja, Niemcy, Holandia, ..) minimalizują ryzyko wystąpienia wypadku. Inżynierowie  stwierdzili, że wypadek to czyjś błąd i żeby zmniejszać liczbę wypadków potrzeba eliminować możliwości popełnienia takiego błędu, oraz minimalizować skutki jego popełnienia. Dlatego kraje te ograniczają liczbę przejść, stosują bardziej szorstki asfalt przed nimi, budują przejścia wyniesione dobrze oświetlone, zmniejszają prędkość samochodów, zwężają jezdnie czy separują ruch (oczywiście tych działań jest dużo więcej). Odseparowanie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego znacząco poprawia bezpieczeństwo, oraz zwiększa komfort jazdy.  W przypadku tej kładki, rekreacyjny charakter bliskiej okolicy (bulwary) najczęściej korzystać z niej będą “amatorzy” jazdy na rowerze (rodzice z dziećmi, rowery z przyczepkami, hulajnogi, turyści słabo znający PoRD, młodzież szkolna itp), zasadnym jest aby dać im bezpieczną odseparowaną od ruchu ogólnego infrastrukturę. Mamy nadzieję że kładka będzie też oświetlona.

 

MOST KARPACKI

Jeżeli chodzi o Zaporę to istniejący ciąg pieszy zostanie poszerzony o dwukierunkową drogę dla rowerów po stronie północnej (od strony Stadionu Miejskiego) Niestety na tą chwilę nie da się wybudować kładki po stronie południowej Zapory z racji na śluzy które muszą poruszać się w pionie (będziemy jednak wnioskować o przesunięcie barierek o kilkanaście centymetrów zwiększając tym samym ilość miejsca na chodniku) Dlatego dwukierunkowy ciąg rowerowy powstanie po stronie północnej, będzie zaczynał się od ul. Podwisłocze i kończył na wysokości zjazdu na bulwary przed Stadionem Miejskim. DDR odseparowana linią ciągłą od drogi dla ruchu pieszych. Most Karpacki to najbardziej oblegana przez rowerzystów przeprawa.

 

Zaprojektowane kładki mają barierki w linii prostej, prostopadle do jezdni, w Holandii zaczyna stosować się barierki pochyłe uniemożliwiające zahaczenie pedałem, dodatkowo wiele mostów ma stosowaną ochronę przed wiatrem, w Polsce inżynierowie o tym jeszcze nie myślą (Na Lwoskim wieje tak mocno, że można stracić równowagę) . Dodatkowo zamiast wystających w skrajnie lamp, stosuje się podświetlenie ledowe montowane pod barierką.

Jesteśmy zadowoleni że miasto inwestuje w rowery. Te kładki są odpowiedzią na rosnące potrzeby rowerzystów. W najbliższej przyszłości planujemy powołać zespół ds. infrastruktury który będzie zajmował się problematyką rowerową w Rzeszowie i bliskiej okolicy.

 

Informacje dodatkowe:

Pobierz (PDF, 1.88MB)

 

Daniel Kunysz

oficer rowerowy stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl

DYSKUSJA