Kolejna kładka w centrum Rzeszowa (?)

W zeszłym tygodniu Prezydent Ferenc przedstawił pomysł wybudowania kolejnej kładki dla pieszych nad al. Piłsudskiego. Stało się w niecały tydzień po wprowadzeniu buspasów, które miały przecież ograniczyć ruch samochodowy na tej ulicy. Uważamy ten pomysł za marnotrawstwo pieniędzy.

Budowa kolejnej kładki przybliża al. Piłsudskiego do ścieku komunikacyjnego niż do wielkomiejskiej ulicy. Pośpiech, który każe przygotować uchwałę o wpisanie do budżetu środków na opracowanie projektu w zaledwie dwa tygodnie, bez konsultacji z nikim, pokazuje arogancję Urzędu Miasta. Rzeszowem rządzi kaprys a nie racjonalne planowanie.

 

W tej sprawie wysłaliśmy do radnych apel o odrzucenie prezydenckiej uchwały i przeznaczenie planowanych środków (nikt nie wie jak wysokich – co jest kolejnym poważnym znakiem zapytania) na dostosowanie skrzyżowania do ruchu pieszego i rowerowego.
Treść listu:

Szanowne Panie Radne i Panowie Radni,

Zaledwie dwa tygodnie temu wprowadzono na ulicach miasta buspasy, wyznaczone z istniejącego przekroju ulic. Do zrealizowania ukończenia zostało jeszcze kilka inwestycji z programu transportowego: strefa płatnego parkowania, zmiana systemu połączeń komunikacji miejskiej, a także most im. Tadeusza Mazowieckiego. Wszystkie razem mają na celu ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta.

Tymczasem Prezydent Miasta już teraz wychodzi z propozycją zbudowania nad al. Piłsudskiego kolejnej kładki dla pieszych, która ma upłynnić ten ruch. Takie sprzeczne ruchy świadczą o zupełnym braku wizji ruchu w centrum miasta oraz funkcji, jaką ma pełnić aleja Piłsudskiego.

Stowarzyszenie „Rowery.Rzeszow.pl” uważa pomysł budowy kolejnej kładki w centrum miasta za szkodliwy i raczej oddalający niż przybliżający Rzeszów do grona miast nowoczesnych. Jej budowa przemieni aleję Piłsudskiego ze śródmiejskiej ulicy w ściek komunikacyjny, z przewieszonymi mostami dla pieszych. Miasta w krajach rozwiniętych mają ten etap kształtowania ruchu za sobą i dzisiaj bezkolizyjne rozwiązania dla ruchu pieszego są likwidowane. Przykładem jest także Warszawa, gdzie zamierza się wyznaczyć przejścia naziemne w Alejach Jerozolimskich. Czy jest konieczne, żeby Rzeszów podobnymi inwestycjami się uwsteczniał, zamiast uczył się na cudzych błędach i był o krok do przodu?

Ulica Asnyka może stać się główną trasą pieszą i rowerową z centrum miasta w kierunku dworca i dalej na Staromieście. Ta koncepcja została zawarta w raporcie z badań ruchu rowerowego przeprowadzonych przez Stowarzyszenie. Kładka będzie stanowić barierę dla powstania takiej osi.

Stowarzyszenie „Rowery.Rzeszow.pl” stoi na stanowisku, że to skrzyżowanie wymaga zmian, ale nie kolejnej bezsensownej inwestycji. Zmian, które przede wszystkim dostosują ul. Asnyka do nowej organizacji ruchu na al. Piłsudskiego oraz do rosnącego ruchu rowerowego i pieszego (na przystanek komunikacji miejskiej trzeba przecież dojść). Czy dwa pasy ruchu na tej ulicy są konieczne? Co z organizacją parkowania? Jak poprowadzić ruch rowerowy? Na te pytania kładka nie daje żadnych odpowiedzi.

asnyka

Wyprowadzenie ruchu rowerowego z centrum miasta w kierunku dworca jest bardzo proste – wystarczy wybudować krótki fragment drogi rowerowej i przejazd przez al. Piłsudskiego. Koncepcję takiego rozwiązania przedstawia powyższy rysunek. Bardziej problematyczne byłoby przeprowadzenie ruchu rowerowego w przeciwnym kierunku. Taki projekt powinni przygotować fachowcy, a pieniądze powinny być zabezpieczone w budżecie miasta. Taka inwestycja będzie dużo tańsza niż kolejna kładka, a mimo to rozwiąże dużo więcej problemów.

 

Działaniami ad hoc nie można efektywnie zarządzać miastem. Potrzebna jest wizja transportu i przestrzeni publicznych w centrum miasta. Takie gwałtowne ruchy, niekonsultowane z nikim, sprzeczne z poprzednimi decyzjami świadczą o tym, że takiej wizji nie ma, a miastem rządzi kaprys.

W imieniu Stowarzyszenia „Rowery.Rzeszow.pl” apeluję do Państwa o odrzucenie projektowanej uchwały i przeznaczenie planowanych środków na opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. Asnyka, uwzględniającej potrzeby ruchu pieszego i rowerowego.

List na dysku: https://drive.google.com/open?id=0B8gxq0DZpznobXpXWnZ6X19fS0s5WnY4R21pcnBxdzc4YVR3&authuser=0

DYSKUSJA

logo rowery rzeszów
WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA! DOŁĄCZ DO NAS