Konfederacki rajd rowerowy dni osiedla Pobitno

Herb osiedla Pobitno

Wszystkich zainteresowanych chcielibyśmy zaprosić na rajd rowerowy organizowany przez Radę osiedla Pobitno przy współpracy z naszym stowarzyszeniem.

Na początku warto wspomnieć że dzień później, czyli 13 sierpnia mija 249 rocznica bitwy która odbyła się na obecnych terenach Rzeszowa, a ówcześnie na terenie miejscowości Pobitno (Powietna)  z racji tego wydarzenia 9 września, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie Rajd Szlakiem Konfederatów Barskich w formie gry miejskiej na który też zapraszamy.

Rajd zaczynamy na bocznym parkingu cmentarza komunalnego “Pobitno”.

Wyjeżdżamy na Aleję Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, dojeżdżamy do ronda które objeżdżamy dookoła i jedziemy z powrotem do skrzyżowania z ulicami Morgową i Konfederatów Barskich. Skręcamy w lewo w tą drugą ulicę. Jedziemy do skrzyżowania i skręcamy ul. Załęską. Zjazd w dół do skrzyżowania z ulicą Sieciecha gdzie skręcamy w prawo, a po lewej mijamy siedzibę Asseco Poland S.A. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w Aleję Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Aleją tą dojeżdżamy do ronda Jacka Kuronia gdzie trzecim zjazdem skręcamy w ul. Rzecha. Po kilkunastu metrach skręcamy w prawo w drogę serwisową S-19 (ul. Turkusowa). Z lewej strony będziemy mijać pozostałości parku dworskiego i ukrytego wśród drzew pałacu Jędrzejowiczów. Całość otoczona murem. Obecnie jest zamieszkany przez pracowników służby więziennej.

Dwór w Załężu (obecnie dzielnicy Rzeszowa) pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. W 1882 roku gdy włości te należały do rodu  Jędrzejowiczów dokonano przebudowy dworu według projektu Tadeusza Stryjeńskiego. Budynek zyskał cechy małego pałacu z zadaszonym tarasem podpartym kolumnami w fasadzie ogrodowej i narożną wieżyczką. Piętrowy dwór wybudowano na wzniesieniu które pierwotnie otaczał pokaźnych rozmiarów park. W 1903 Adam Jędrzejowicz sprzedał Załęże Romanowi Potockiemu, a w 1935 zakupiła je Wanda Tarnowska, która była właścicielka dóbr do momentu wywłaszczenia w 1945 roku. W 1946 w zabudowaniach umieszczono ośrodek szkoleniowy dla Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa. W 1970 roku teren ma nowego właściciela, jest to Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych, przeprowadził on remont budynku z jednoczesną adaptacją na mieszkania służbowe. Do dzisiaj zamieszkują go pracownicy służby więziennej.

  • > Tutaj planowany pierwszy postój na odpoczynek.

Następnie jedziemy prosto, dojeżdżamy do wiaduktu S-19 pod którym przejeżdżamy, zaraz za nim skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez tory. Prowadzą one do elewatorów gdzie przechowywane jest zboże. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Spichlerzową, na którym skręcamy w lewo. Po prawej widać tereny giełdy samochodowej, na której wbrew nazwie można kupić o wiele większy asortyment. Ulicą Spichlerzową dojeżdżamy do skrzyżowania na którym wjeżdżamy ponownie na ulicę Załęską. Mijamy zakład karny w Załężu. Jest to jeden z największych ośrodków tego typu w Polsce. Dojeżdżamy do ulicy Rzecha. By po kilkunastu metrach wjechać na drogę serwisową oznaczoną znakiem D-40 „Strefa zamieszkania”.  Mijamy z stację paliw i wjeżdżamy na ul. Ciepłowniczą, gdzie skręcamy w lewo. Przez skrzyżowanie z ulicą Rzecha jedziemy prosto na most Załęski. Jedziemy w ul. gen. Maczka. Na skrzyżowania z ul. Partyzantów skręcamy w lewo. Przejeżdżamy przez most im. św. Józefa nad potokiem Przyrwa. Dojeżdżamy do Parku przy szpitalu Miejskim i Dworu Jędrzejowiczów w którym obecnie znajduje się oddział gruźliczy.

  • Na terenie parku planowany jest drugi postój.

Pałac Jędrzejowiczów w Rzeszowie – zabytkowy pałac znajdujący się w mieście Rzeszów W XVI wieku mieściła się tu siedziba właścicieli Rzeszowa. W latach 1879-1883, staraniem Adama Jędrzejowicza pałac został niemal całkowicie przebudowany, bowiem bardzo niewiele z dawnego dworu pozostało. Pałac zlokalizowany na osiedlu 1000-lecia, ale historycznie powiązany z os. Staromieście. Dawny majątek obejmował ziemię i posiadłości pierwszych właścicieli miasta, rodziny Rzeszowskich. Sam budynek wraz z otaczającym go parkiem powstał w drugiej połowie XIX stulecia za staraniem Adama Jędrzejowicza. Nowy pałac powstał z częściowej przebudowy istniejącego tu wcześniej dworu. Ostatnim właścicielem nieruchomości był Jan Jędrzejowicz, który siłą został zmuszony do jej opuszczenia w 1944 roku. został mocno zniszczony i ograbiony przez wkraczające wojska armii radzieckiej. Zaraz po tym zdarzeniu pałac został adaptowany na potrzeby lokalnej Spółdzielni Produkcyjnej, później szpitala. Obecnie mieści się w nim jeden z oddziałów leczenia chorób płuc Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie. Stan pałacu ulega stopniowemu pogorszeniu od jego zawłaszczenia po dziś dzień. Budynek wymaga natychmiastowego remontu i pilnej przebudowy

Więcej informacji o pałacu i jego otoczeniu można znaleźć na http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/rzeszowskie-historie-i-historyjki/o-staromiesciu-i-palacu-jedrzejowiczow

 

Wracamy na ulicę Partyzantów, przejeżdżamy obok pomnika Ofiar Terroru, skręcamy z niej w lewo w ul. Sienkiewicza, ponownie w lewo w ul. Kochanowskiego. Po prawej stronie mijamy Muzeum Techniki i Militariów. Nią dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Siemieńskiego gdzie skręcamy w prawo pod zabytkowy wiadukt kolejowy. Jesteśmy na ul Batorego. Przejeżdżamy przez tereny kolejowe. Prawej mijamy parowóz TKt48, a po lewej historyczne już budynki kolejowe. Na skrzyżowaniu skręcamy w ul. Głowackiego, przecinamy Aleję Piłsudskiego i skręcamy w prawo w ul. Sobieskiego. Objeżdżamy rondo im. I. Tokarczuka i kierujemy się w kierunku ul. Moniuszki. Na trasie kolejne rondo, im. Żołnierzy Wyklętych i jedziemy ul. Zamkową. Mijając budynek Radia Rzeszów skręcamy w prawo by znaleźć się na Alei Lubomirskich. Po lewej stronie trzeci dwór przy którym mamy postój. Jest to letni pałac Lubomirskich.

Letni Pałac Lubomirskich w Rzeszowie – zabytkowa, późnobarokowa rezydencja z elementami rokoka, znajdująca się przy alei Lubomirskich w Rzeszowie, w pobliżu zamku. Powstała w latach 90. XVII w. na terenie dawnej winnicy Mikołaja Spytka Ligęzy, jako część większego założenia, które miało na celu stworzenie dużego kompleksu ogrodowego wokół rezydencji na zamku. Budynek zaprojektował prawdopodobnie Tylman z Gameren. Rozbudowano go w połowie XVIII w. za czasów Hieronima Augusta Lubomirskiego, kiedy nadwornym architektem był Karol Wiedemann. Pałacyk uzyskał w efekcie modną w tym czasie formę maison de plaisance. W jego otoczeniu znajdował się rozległy ogród z oranżerią, zwierzyńcem i altaną w stylu chińskim. Ostatnim Lubomirskim, który posiadał pałac był Franciszek, który podejmuje decyzje o jego sprzedaży. Od początku wieku XX budynek należy kolejno do rodzin Kostheimów i Nieciów, ci ostatni dzierżawią budynek instytucjom publicznym. Na przełomie roku 1936 i 1937 w budynku utworzono dowództwo 10 Brygady Kawalerii, z ówczesnym płk. Stanisławem Maczkiem jako dowódcą. W 1904 został przebudowany, zaś w latach 1981-1985 gruntownie restaurowany. W okresie PRL w budynku działał Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych. Z chwilą utworzenia Uniwersytetu Rzeszowskiego budynek, dzierżawiony od miasta przekazano Instytutowi Muzyki, następnie zaś Katedrze Informatyki i Uniwersyteckiemu Centrum Nauki Języków Obcych. Budynek był także siedzibą Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej. W lipcu 2013 roku nieruchomość odzyskali ostatni prywatni właściciele – rodzina Nieciów, która pałac wystawiła na sprzedaż. Budynek zakupiła Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie. Docelowo ma stać się on siedzibą OIL.  Od 2013 r. w budynku trwa remont i konserwacja.

  • Tutaj planowany jest trzeci postój.

Po postoju ruszamy dalej. Skręcamy w prawo w aleję pod kasztanami, po prawej mijamy wille wybudowane w latach międzywojennych a lewej pojawia się Zamek Lubomirskich. Jesteśmy przed bramę tego zamku i ul. Kraszewskiego wjeżdżamy na plac Śreniawitów. Skręcamy w lewo w ul. Fryderyka Szopena. Jedziemy aż do skrzyżowania z ul. Naruszewicza by skręcić w prawo w kierunku mostu Narutowicza zwanego też popularnie “tęczowym”. Jesteśmy na ul. Wierzbowej, po lewej mijamy budynki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, i jesteśmy na alei Rejtana, na niej skręcamy w prawo w kierunku skrzyżowania z aleją Niepodległości w którą skręcamy. Objeżdżamy rondo Krzyża Świętego w kierunku ul. Mieszka I. Dojeżdżamy nią do alei Armii Krajowej by nawrotką wjechać w ul. Paderewskiego. Po kilkuset metrach po prawej pojawia się park im prof. Szafera. Skręcamy w prawo w ul. Powstańców Śląskich i wjeżdżamy między drzewa. W nich ukryty jest czwarty punkt naszego rajdu, pałac Chłapowskich.

Dwór Chłapowskich w Rzeszowie – zespół dworski obejmujący budynek dworu, park, rządcówkę, domek myśliwski, stajnie, oborę, spichlerz i bramę zlokalizowany jest przy ulicy Powstańców Śląskich we wschodniej dzielnicy miasta – Słocinie. Majątek należał do rodziny Dezyderego Chłapowskiego. Główny budynek charakteryzuje się nieregularną bryłą o zróżnicowanej wysokości. Część wejściowa, to niska symetryczna bryła na planie prostokąta, powstała na początku XIX wieku. Ok. 50 lat później dobudowano zachodnie wyższe skrzydło. Po wojnie mieścił się tu dom dziecka. Obecnie dworek popada w ruinę. Po przejęciu nieruchomości przez magistrat, radni zdecydowali, że pod koniec maja 2008 roku dworek zostanie przekazany w ramach rekompensaty rzeszowskiej kurii. Otaczający dwór park pozostał jednak publicznie dostępnym ogrodem miejskim.

Po odpoczynku wyjeżdżamy z parku ponownie na ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Witolda. Ulicą ta jedziemy lekko pod górę, wjeżdżamy w ul. Leszka Czarnego i jedziemy przez ul. Lwowską by wjechać w ul. Kujawską. Na końcu tej ulicy skręcamy w lewo w ul. Morgową. Dojeżdżamy do skrzyżowania z aleją Żołnierzy I Armii WP, gdzie skręcamy w lewo i po paru metrach w prawo by ponownie znaleźć się na parkingu z którego rozpoczynaliśmy rajd.

 

Całość trasy wygląda następująco

Link do pobrania trasy w formacie gpx lub do pobrania na smartfona znajduje się tutaj.

 

NA koniec przypominamy o kolejnej imprezie na osiedlu Pobitno które odbędzie się za niecały miesiąc, czyli 9 września.

Jeśli są chętni do pomocy do organizacji o kontakt na email [email protected] telefonicznie 661 036 797 lub po rajdzie skontaktować się z organizatorami.


DYSKUSJA

logo rowery rzeszów
WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA! DOŁĄCZ DO NAS