Newsy

Podkarpackie Ekologiczne Szlaki Greenways

Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego do projektu Regionalnej Grupy Roboczej międzynarodowego projektu OUR WAY.  Głównym założeniem projektu jest wypracowanie koncepcji na realizację zielonych szlaków rowerowych na terenie Podkarpacia. Uczestnicy mają okazję wymienić się doświadczeniami w międzynarodowym gronie specjalistów.

źródło: https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/projekty-interreg-europa/projekt-our-way/6773-drugie-spotkanie-regionalnej-grupy-roboczej-interesariuszy-zaangazowanych-w-realizacje-projektu-our-way-wdrazanego-w-ramach-programu-interreg-europa-na-lata-2014-2020

Do listopada 2022r. chcemy wypracować tzw. Action Plan, który ma ustalić kierunki, przeznaczenie i sposób wydatkowania pieniędzy w nowej perspektywie finansowej. Zasięg działania projektu to Województwo Podkarpackie, plan powinien przynosić wymierny efekt dla rozwoju zielonych szlaków rowerowych.

Źródło: https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/projekty-interreg-europa/projekt-our-way/6773-drugie-spotkanie-regionalnej-grupy-roboczej-interesariuszy-zaangazowanych-w-realizacje-projektu-our-way-wdrazanego-w-ramach-programu-interreg-europa-na-lata-2014-2020

W spotkaniach udział biorą przedstawiciele samorządów, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, stowarzyszeń, fundacji i związków zaangażowanych w rozwój eko-turystyki w województwie.

W trakcie spotkań przedstawiono prezentacje z obszarów związanych z realizacją projektu, m.in. zmianą Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030, Studium Rozwoju Turystyki, możliwości zagospodarowania terenów wokół linii kolejowej nr 106, naboru wniosków do działania 1.3 RPO WP 2014-2020, możliwości realizacji zadań wynikających z Programu dla Bieszczad pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie tras turystycznych na obszarze dla Bieszczad i Przedgórza Bieszczadzkiego, stanowiących uzupełnienie szlaku Green Velo.

źródło: https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/projekty-interreg-europa/projekt-our-way/7155-ii-miedzyregionalne-warsztaty-tematyczne-projektu-our-way

Spotkania mają charakter merytoryczny, założenia które wypracujemy pozwolą na ogłoszenie konkursów w nowej perspektywie finansowej na rozwój zielonych szlaków (rowerowych i pieszych) na terenie województwa. Podmioty  zgłaszające się po przyszłe dofinansowanie będą podporządkowywać się warunkom, wypracowanym podczas realizacji projektu.

Wymiana doświadczeń

Duży problem na który zwrócono uwagę to archaiczne zasady aplikacyjne do takich projektów, oraz trudne uwarunkowania geologiczne z racji na górzystość naszych terenów. Kolejnym wyzwaniem są przepisy i Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) określające zasady jak budować drogi dla rowerów. Niestety urzędnicy starają się dostosować projekty budowy szlaków rowerowych pod te wymogi. Nie da się  budować dróg o parametrach dróg dla rowerów w terenach górzystych zgodnie z wymienionym rozporządzeniem ministra, zresztą jaki miałoby to sens ?

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki gdzie Marszałek Ortyl poruszał problemy związane z komunikacją samochodową i rozwojem eko-turystyki (w tym rowerowej)

Niestety STUDIUM ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM zawiera lakoniczne założenia dla turystyki rowerowej (myląc np. trekking z offroad) – trzeba rozmawiać o problemach i zacząć planować.

Turystyka rowerowa to metoda spędzania wolnego czasu, która zakłada podróżowanie
rowerem dla samej przyjemności jeżdżenia, a nie w celach ścigania się lub w wyniku
potrzeby przemieszczania się. Rowerzyści preferują bardzo różne rodzaje turystyki rowerowej:
od jednodniowych wycieczek do kilkudniowych wypraw rowerowych połączonych ze
zwiedzaniem i noclegami w bazie turystycznej (np. agroturystyce), jak również wycieczki
rowerowe w trakcie pobytu stacjonarnego, wyjazdy wyczynowe typu MTB22, offroad po
lasach i bezdrożach, również w formie rajdów zorganizowanych przez klub rowerowy lub
biuro podróży. – studium rozwoju turystyki i rekreacji w województwie podkarpackim

Barierkorioza – Przedsięwzięcie Gmina Oborniki obejmujące budowę malowniczej trasy rowerowej o długości prawie 12 km biegnącej po śladzie dawnej linii kolejowej z Obornik do Stobnicy. Wzdłuż trasy rowerzyści mają do dyspozycji 3 zadaszone wiaty z miejscem na odpoczynek. Z trasy można korzystać także po zmroku dzięki zamontowanym nowoczesnym i ekologicznym lampom LED (42 szt.) i lampom hybrydowym (9 szt.). Oprócz walorów turystycznych trasa stanowi ważny element systemu komunikacyjnego zapewniając połączenie z Obornikami dla mieszkańców 7 miejscowości.  Źródło: https://www.facebook.com/MetropoliaPoznan/photos/a.500109050023847/2207020542666014/?type=3&theater

SZLAK ROWEROWY TO NIE TO SAMO CO DROGA DLA ROWERÓW CZY CIĄG PIESZO JEZDNY ta błędna interpretacja sprawia że w Polsce zamiast budować szlaki rowerowe odpowiednie dla turystów, budujemy drogi dla rowerów spełniające normy projektowe dla ruchu miejskiego na płaskim terenie, nie zawsze zgodnie z rozporządzeniem (wysokie krawężniki, niezachowana skrajnia itp)  Powoduje to kilkunastokrotne zwiększenie kosztów inwestycji i wiele problemów, oraz absurdalne rozwiązania typu barierki ochronne w środku lasu, czy usuwaniem zieleni leśnej dla zachowania skrajni poziomej i pionowej. Szlak rowerowy powinien dostosować się do terenu na którym jest projektowany. Najważniejsza dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego jest separacja ruchu drogowego (projekt Vizion Zero) oraz spójność  infrastruktury. Szlak Green Vello jest dobrym przykładem, że puszczenie ruchu rowerowego po drogach wojewódzkich obok tirów nie ma sensu i zagraża bezpieczeństwu turystów. Można asfaltować, utwardzać drogi pełniące funkcje szlaku, nie będącego formalnie drogą dla rowerów, ale z dopuszczonym ruchem rowerowym z wyłączeniem samochodowego (np. po zastosowaniu odpowiedniej kombinacji znaków drogowych np. Tabliczka T22), w tym fizycznych przeszkód uniemożliwiających wjazd innych pojazdów niż rower, czy odpowiednio mniejszej szerokości pas jezdny, zmniejszając tym samym koszty inwestycji .

WYJAZDY STUDYJNE

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Pula pieniędzy na realizację tego projektu to 960 000 euro dla wszystkich partnerów. W dniach 22-24 kwietnia 2020r. planowany jest wyjazd studyjny do Hiszpanii (Rafał Grela Prezes Stowarzyszenia) oraz 27-30 kwietnia 2020 do Irlandii (Marcin Bonowicz Wiceprezes Stowarzyszenia). Nasi delegowani mają przywieźć cenną wiedzę która pozwoli opracować koncepcje realną do zrealizowania i dostosowaną do potrzeb rowerzystów z Rzeszowa i okolic.

Poniżej przykład dróg dla rowerów pomiędzy miastami w Niderlandach, coś podobnego chce osiągnąć na terenie ROFU (rozmowy trwają)

Cieszy fakt że Urząd Marszałkowski zabiera się za tematykę rowerową. Niestety wiele dokumentów, strategii jest opracowywany i niewiele z nich wynika. Presję na budowę nowych szlaków rowerowych wywierają środowiska rowerowe oraz Unia Europejska. Pomimo że Strategia rozwoju turystyki rowerowej województwa podkarpackiego traktuje osobno turystykę rowerową i osobno codzienną jazdę na rowerze to uważamy że jest to błędne założenie i można połączyć jedno z drugim. Będziemy dążyć do skomunikowania drogami rowerowymi gmin na terenie ROFU.

Daniel Kunysz

Oficer Rowerowy stowarzyszenie Rowery.rzeszow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.