Podkarpackie Ekologiczne Szlaki Greenways

Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego do projektu Regionalnej Grupy Roboczej międzynarodowego projektu OUR WAY.  Głównym założeniem projektu jest wypracowanie koncepcji na realizację zielonych szlaków rowerowych na terenie Podkarpacia. Uczestnicy mają okazję wymienić się doświadczeniami w międzynarodowym gronie specjalistów.

źródło: https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/projekty-interreg-europa/projekt-our-way/6773-drugie-spotkanie-regionalnej-grupy-roboczej-interesariuszy-zaangazowanych-w-realizacje-projektu-our-way-wdrazanego-w-ramach-programu-interreg-europa-na-lata-2014-2020

Do listopada 2022r. chcemy wypracować tzw. Action Plan, który ma ustalić kierunki, przeznaczenie i sposób wydatkowania pieniędzy w nowej perspektywie finansowej. Zasięg działania projektu to Województwo Podkarpackie, plan powinien przynosić wymierny efekt dla rozwoju zielonych szlaków rowerowych.

Źródło: https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/projekty-interreg-europa/projekt-our-way/6773-drugie-spotkanie-regionalnej-grupy-roboczej-interesariuszy-zaangazowanych-w-realizacje-projektu-our-way-wdrazanego-w-ramach-programu-interreg-europa-na-lata-2014-2020

W spotkaniach udział biorą przedstawiciele samorządów, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, stowarzyszeń, fundacji i związków zaangażowanych w rozwój eko-turystyki w województwie.

 

W trakcie spotkań przedstawiono prezentacje z obszarów związanych z realizacją projektu, m.in. zmianą Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030, Studium Rozwoju Turystyki, możliwości zagospodarowania terenów wokół linii kolejowej nr 106, naboru wniosków do działania 1.3 RPO WP 2014-2020, możliwości realizacji zadań wynikających z Programu dla Bieszczad pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie tras turystycznych na obszarze dla Bieszczad i Przedgórza Bieszczadzkiego, stanowiących uzupełnienie szlaku Green Velo.

 

źródło: https://www.podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/projekty-interreg-europa/projekt-our-way/7155-ii-miedzyregionalne-warsztaty-tematyczne-projektu-our-way

Spotkania mają charakter merytoryczny, założenia które wypracujemy pozwolą na ogłoszenie konkursów w nowej perspektywie finansowej na rozwój zielonych szlaków (rowerowych i pieszych) na terenie województwa. Podmioty które będą zgłaszać się po przyszłe dofinansowanie będą podporządkowywać się tym warunkom, które wypracujemy podczas realizacji projektu.

Duży problem na który zwrócono uwagę to archaiczne przepisy aplikacyjne do takich projektów, oraz trudne uwarunkowania geologiczne z racji na górzystość naszych terenów. Kolejnym wyzwaniem są przepisy i Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) które określa zasady jak budować drogi dla rowerów. Niestety urzędnicy starają się dostosować projekty budowy szlaków rowerowych pod te wymogi, chcąc budować w terenach górzystych drogi dla rowerów, które muszą spełniać odpowiednie parametry techniczne.

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki gdzie Marszałek Ortyl poruszał problemy związane z komunikacją samochodową i rozwojem eko-turystyki (w tym rowerowej)

 

SZLAK ROWEROWY TO NIE TO SAMO CO DROGA DLA ROWERÓW CZY CIĄG PIESZO JEZDNY ta błędna interpretacja sprawia że w Polsce zamiast budować szlaki rowerowe odpowiednie dla turystów, budujemy drogi dla rowerów spełniające normy projektowe dla ruchu miejskiego na płaskim terenie. Powoduje to kilkunastokrotne zwiększenie kosztów inwestycji i wiele problemów, oraz absurdalne rozwiązania typu barierki ochronne w środku lasu, czy usuwaniem zieleni leśnej dla zachowania skrajni poziomej i pionowej. Szlak rowerowy powinien dostosować się do terenu na którym jest projektowany, a nie równać teren dla budowy drogi dla rowerów, żeby zmieścić się w przepisach. Najważniejsza dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego jest separacja ruchu drogowego (projekt Vizion Zero) oraz spójność  infrastruktury. Szlak Green Vello jest dobrym przykładem, że puszczenie ruchu rowerowego po drogach wojewódzkich obok tirów nie ma sensu i zagraża bezpieczeństwu turystów. Można asfaltować, utwardzać drogi pełniące funkcje szlaku, nie będącego formalnie drogą dla rowerów, ale z dopuszczonym ruchem rowerowym z wyłączeniem samochodowego (po zastosowaniu odpowiedniej kombinacji znaków drogowych np. Tabliczka T22), w tym fizycznych przeszkód uniemożliwiających wjazd innych pojazdów niż rower, czy odpowiednio mniejszej szerokości pas jezdny, zmniejszając tym samym koszty inwestycji .

Tym razem przedstawiamy przedsięwzięcie Gmina Oborniki obejmujące budowę malowniczej trasy rowerowej o długości prawie 12 km biegnącej po śladzie dawnej linii kolejowej z Obornik do Stobnicy. Wzdłuż trasy rowerzyści mają do dyspozycji 3 zadaszone wiaty z miejscem na odpoczynek. Z trasy można korzystać także po zmroku dzięki zamontowanym nowoczesnym i ekologicznym lampom LED (42 szt.) i lampom hybrydowym (9 szt.). Oprócz walorów turystycznych trasa stanowi ważny element systemu komunikacyjnego zapewniając połączenie z Obornikami dla mieszkańców 7 miejscowości. Dowiedz się więcej o projekcie, zobacz mapę i zdjęcia http://bitly.pl/O9DYU. [Fot. UM w Obornikach] Źródło: https://www.facebook.com/MetropoliaPoznan/photos/a.500109050023847/2207020542666014/?type=3&theater

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Pula pieniędzy na realizację tego projektu to 960 000 euro dla wszystkich partnerów. W dniach 22-24 kwietnia 2020r. planowany jest wyjazd studyjny do Hiszpanii oraz 27-30 kwietnia 2020 do Irlandii. Mamy nadzieję że nasz udział w projekcie pozwoli opracować koncepcje realną do zrealizowania i dostosowaną do potrzeb rowerzystów.

Daniel Kunysz

Oficer Rowerowy

DYSKUSJA

logo rowery rzeszów
WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA! DOŁĄCZ DO NAS