Newsy Stowarzyszenie

Podsumowanie zakończonej 3-letniej kadencji członka zarządu

Do stowarzyszenia dołączyłem w sierpniu 2017 roku, po roku uczestnictwa w Rzeszowskich Masach Krytycznych – na jednym z przejazdów poznałem śp. Arka Turonia, który wprowadził mnie do stowarzyszenia. Początkowe drobne aktywności przerodziły się w działania przy Masach m.in. w tworzeniu grafik i animacji multimedialnych (także odtwarzanych na wyświetlaczach w autobusach MPK) oraz grafik do tzw. szprychówek oraz plakaty rajdów rowerowych, które w większości przez ostatnie lata projektowałem hobbystycznie.

Na członka zarządu stowarzyszenia jako skarbnik i sekretarz zostałem wybrany głosami członków podczas Walnego Zebrania w czerwcu 2019 roku – ze względu na chorobę śp. Arka konieczne było jego zastąpienie. Systematycznie nabierałem wiedzę o stowarzyszeniu i możliwych działaniach: organizacyjnych czy interwencyjnych w formie pism. Szybko zorientowałem się, że śp. Arek i Marcin byli głównymi motorami napędowymi całego stowarzyszenia, a tak naprawdę w mediach kto inny spijał za nich całą śmietankę i błyszczał w mediach społecznościowych…

Przez okres pełnienia funkcji udało się wspólnie z członkami wziąć udział lub zrealizować:
– współorganizacja wyjątkowego nocnego wyścigu kolarskiego FlyBike 2019, organizowanym na pasie startowym Portu Lotniczego Jasionka oraz we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
– wiele Rzeszowskich Mas Krytycznych wspieranych przez sponsorów i darczyńców, a także we współpracy z Kielecką Masą Krytyczną związanych z tematyką rowerową, m.in. manifest #StopUtrudnieniom dotyczący wysokich krawężników na drogach rowerowych lub #MZDWykażSię w sprawie standardów rowerowych i audytu infrastrukturty rowerowej,
– rajdy rowerowe Tour de Podkarpackie i rowerowy piknik rodzinny,
– obsługa punktu kontrolnego w Ustrzykach Dolnych podczas ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour 2020 – 1008km,
– obsługa dwudniowych XII Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełnosprawnych w 2020r w Kielnarowej i Budach Głogowskich,
– zabezpieczenie tras dwudniowego wydarzenia Rzeszów Bike Festiwal w 2021r,
– zabezpieczenie punktu mety 78. Tour de Pologne w Rzeszowie w 2021r,
– zabezpieczenie rajdów rowerowych pt. Wskocz na rower w Trzebownisku,
– zabezpieczenie imprezy Triathlon & Aquathlon Rzeszów oraz Ultramaratonu Podkarpackiego,
– obsługa i zabezpieczenie 3-dniowego Rajdu Mohorta w 2021r z okazji Festiwalu Dziedzictwa Kresów we współpracy z Rzeszowskim Towarzystwem Rowerowym w Rzeszowie,
– promocja licznych akcji prorowerowych: odLOTTOwa jazda, IdeaFairPlay, znakowania rowerów w Rzeszowie, kaskAKCJA Plaza Rzeszów, wycieczki rowerowe biura podróży Feniks Tour, projekt Regionalnej Grupy Roboczej projektu OUR WAY na Podkarpaciu, konkurs plastyczny, lekcje szkolne z zasad o ruchu drogowym, ogólnopolska pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę i inne,
– liczne pisma w sprawach transportu zrównoważonego oraz rzeszowskiej infrastruktury rowerowej, a w tym także petycje dotyczące opracowania standardów rowerowych oraz wykonania audytu infrastruktury rowerowej, opracowanie lokalizacji publicznych stojaków rowerowych w obrębie przejść dla pieszych,
– patrole rowerowe dokumentujące wady infrastruktury rowerowej oraz efekty naszych pism skierowanych do władz Miasta, klipy informacyjne o realizacji inwestycji rowerowych tj. mosty rowerowe i pumptrack,
– przywrócenie treści strony internetowej oraz aktualizacja szaty graficznej strony,
– skompletowanie dokumentacji i segregacja chaotycznego stosu dokumentów będącego archiwum stowarzyszenia,
– i inne działania jak projekty o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim czy projekty do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zapewne lista ta byłaby bardziej okazała, gdyby nie wybuch pandemii COVID-19 oraz wewnętrzny konflikt stworzony przez członka stowarzyszenia, będącego radnym Miasta Rzeszowa, mającego wsparcie małej grupy członków (wszyscy zostali jednogłośnie wykluczeni podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w drugiej połowie 2021r z powodu działań na szkodę stowarzyszenia). Dlaczego tak się stało? Zadecydowały względy polityczne (zamiar odcięcia stowarzyszenia od polityki) oraz przekazanie uwag i zastrzeżeń do dokumentów i wyciągów bankowych – kilka miesięcy od pełnienia funkcji. Z tego względu, przez lata 2019-2021 byliśmy m.in.: szantażowani, oskarżani, poniżani, naruszano nasze dobra osobiste, byliśmy pomawiani w rzeszowskim środowisku rowerowym i polityczno-rowerowym, grożono odpowiedzialnością karną i finansową (m.in. grożono mi pozwem nakazowym o zapłatę) oraz dopuszczono się próby włamania na profil konta społecznościowego, stalkingu na członkach zarządu i bliskiej mi osobie. W 2019r dane dostępowe do platform elektronicznych stowarzyszenia nie zostały nam przekazane przez ówczesnego ich administratora, przez co do marca 2021r blokowano Nam możliwość w pełni kontrolowania i zarządzania: domeną, treścią strony internetowej oraz platformami Facebook i Google – w tym także zniszczono naszą korespondencję służbową poczty elektronicznej. W 2020r konfliktowa grupa członków doprowadziła do niezgodnej ze Statutem dwukrotnej próby odsunięcia nas z pełnienia funkcji członków zarządu. W związku z tym w sierpniu 2020r na Facebooku została opublikowana informacja o rzekomej zmianie, co stanowiło dezinformację i wprowadzenie opinii publicznej w błąd. Ponadto na naszego członka zarządu zostało złożone zawiadomienie przez radnego Miasta Rzeszowa o rzekomym popełnieniu przestępstwa, które ostatecznie zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego.

Dzięki determinacji, pomocy radców prawnych i wspierających Nas organizacjom, udało się uzyskać postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie o oddaleniu wniosku o dokonanie zmiany składu zarządu z powodu podjęcia uchwał niezgodnych ze Statutem stowarzyszenia, na zebraniu którym przewodniczącym był radny Miasta Rzeszowa. Nieoceniona była także pomoc mojego adwokata, Pani Moniki, za co Jej serdecznie dziękuję. Z uzyskanych odpisów z akt sprawy mamy potwierdzenie, że zostały złożone pisma, które jedno z nich zostało opatrzone podpisem elektronicznym przez radnego Miasta Rzeszowa, próbując zaskarżyć wydane postanowienie. Referendarz sądowy odrzucił kłamliwą treść tych pism, co oznacza, że postanowienie jest prawomocne. Niestety mimo to, musieliśmy sporo przejść, będąc stale pomawianym w rzeszowskim środowisku rowerowym i polityczno-rowerowym – na szczęście część znajdujących się tam osób była świadoma prawdy i starała się Nam dyskretnie pomóc, dzieląc się pozyskanymi informacjami, za co im serdecznie dziękuję. Nie publikowaliśmy informacji na ten temat, aby skupić się na działaniach statutowych i nadrobieniu straconego czasu. To wszystko sprawiło, że mogłem z nadzieją spoglądać w przyszłość i inicjować różne tematy związane z miejską infrastrukturą rowerową lub transportem mobilnym w Rzeszowie. Moim paliwem do działań są pozytywne relacje z ludźmi, których spotkałem w swojej przygodzie w stowarzyszeniu – pozwalały na odcinanie się od tych toksycznych z którymi przyszło Nam się zmierzyć. W tej historii nadal występuje sporo wątków, lecz ich rozwijanie mogłoby niektórym rzeszowskim środowiskom rowerowym znacznie zaszkodzić, co nie było i nie jest moim celem – chcę zwiększyć świadomość społeczeństwa o tym z kim i z czym naprawdę musieliśmy się w przeszłości zmierzyć, aby w ubiegłym roku móc wyjść na prostą.

W dniu wczorajszym tj. 31.03.2022r zrezygnowałem z funkcji członka zarządu z powodu dobiegającej do końca 3-letniej kadencji oraz z powodu planów życiowych (tych osobistych i m.in. z powodu egzaminu zawodowego). W niedalekiej przyszłości zamierzam nadal realizować się w tematyce rowerowej. Dziękuję członkom stowarzyszenia za wyrozumiałość w tych trudnych chwilach, za okazane zaufanie, pomoc, a także za sympatycznie wspólnie spędzony czas w trakcie różnych wydarzeń i na wesołym ogonie Masy Krytycznej. 🙂 Szczególnie kieruję tu podziękowania i wyrazy uznania wiceprezesowi Marcinowi, za energię, spontaniczność i pomysły przy organizacji Rzeszowskich Mas Krytycznych. Liczę na to, że włożona praca nie zmarnuje się i przyniesie jeszcze lepsze efekty od tych, które udało się wspólnie osiągnąć przez te trzy lata! 🙂

Pozdrower! Maciej 🙂

3 thoughts on “Podsumowanie zakończonej 3-letniej kadencji członka zarządu

  1. No cóż Maćku, szkoda wielka..

    Współczuje tych przejść …

    Chwała za zrealizowane projekty, powodzenia w realizacji nowych .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.