Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Na przełomie marca i kwietnia odbyły się konsultacje Programu Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgłosiliśmy do niego dwie propozycje zadań.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny to porozumienie gmin należących do aglomeracji rzeszowskiej. Głównym celem powstania tego podmiotu jest wykorzystanie dodatkowych funduszy z Unii Europejskiej przeznaczonych specjalnie dla aglomeracji.

Na przełomie marca i kwietnia tego roku zostały przeprowadzone konsultacje Programu Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (29 MB) wraz z naborem propozycji projektów. Zgłosiliśmy dwa.

1. Rewitalizacja przestrzeni ulic w Śródmieściu Rzeszowa

Jakim takim zainteresowaniem władz miasta w kontekście jakości przestrzeni cieszą się jedynie deptaki (ulice 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzka) oraz Rynek. Pozostałe ulice i place nie mają określonej funkcji, jaką powinny pełnić w systemie przestrzeni publicznych. Na większości z nich dominuje funkcja transportowa – w większości służy do parkowania. Na wielu ulicach brakuje zieleni, ławek, a użyte materiały (np. najtańsza kostka betonowa) są nieestetyczne. Taka przestrzeń jest nieatrakcyjna i nieprzyjazna dla mieszkańców, przez co niechętnie w niej przebywają. Ogranicza to możliwości rozwoju usług, sprawia że ulice sprawiają wrażenie „martwych”.

Realizowany obecnie program transportowy, którego jednym z elementów jest strefa płatnego parkowania, ograniczy popyt na parkowanie oraz natężenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Rzeszowa. Stwarza to okazję do przemyślenia na nowo funkcji, jaką powinny pełnić przestrzenie publiczne w Śródmieściu i jej przeprojektowania.

Przykładem może być łódzka ul. 6 sierpnia. W podobny sposób może zostać przebudowana np. ul. Gałęzowskiego, Kopernika czy Baldachówka:

ul. 6 sierpnia w Łodzi, fot. Arewicz, Wikimedia Commons, licencja Creative Commons CC BY 3.0

Bardzo ważne jest, aby w projekt od samego początku byli włączeni mieszkańcy. Dlatego proces powinien rozpocząć się zakrojonymi na szeroką skalę konsultacjami społecznymi. Pierwszym etapem powinny być panele dyskusyjne z ekspertami (architektami, urbanistami), którzy zapoznają mieszkańców z różnymi możliwościami organizacji przestrzeni. Efektem tych paneli będzie opracowanie, które wskaże funkcje dla ulic i placów – strefy ruchu uspokojonego, ograniczenie ruchu samochodowego (Strefa B) czy stworzenie nowych stref ruchu pieszego.  Następnie powinny odbyć się warsztaty, na których mieszkańcy wezmą udział w projektowaniu rozwiązań dla poszczególnych ulic. Na podstawie warsztatów zostanie zlecone wykonanie szczegółowych projektów przebudowy ulic.

Panele dyskusyjne oraz stworzenie opracowania dla Śródmieścia powinny odbyć się podczas jednego roku. Następnie sukcesywnie powinny odbywać się warsztaty dla poszczególnych obszarów, projektowanie oraz właściwa realizacja.

Koszt programu będzie zależał od liczby ulic objętych przebudową oraz skali zmian. Przebudowa 700 metrów deptaków jest szacowana na 6 mln zł.

2. Trasy rowerowe w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym

Projekt zakłada budowę spójnego systemu tras rowerowych w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym. Wybudowanie tras stworzy warunki do obywania jednodniowych rowerowych wycieczek. Będą one stanowić przede wszystkim uzupełnienie do szlaku Green Velo, który prowadzi w większości istniejącymi drogami.

Okolice ul. Senatorskiej, fot. Arkadiusz Turoń

Okolice ul. Senatorskiej, fot. Arkadiusz Turoń

Sieć tras powinna obejmować przede wszystkim drogi rowerowe wzdłuż Wisłoka. Zasadne jest także wybudowanie nowych odcinków na trasie Rzeszów-Łańcut, tak aby odseparować ruch rowerowy od samochodowego i ułatwić dojazd do centrów tych miast (np. kładka przez Wisłok i droga rowerowa w okolicy Kopca Konfederatów Barskich w Rzeszowie). Dużym powodzeniem z pewnością będą się cieszyły także trasy wzdłuż Starego Wisłoka, prowadzące do stawów w Lipiu czy lasów w okolicach Głogowa Młp., Czudca i Chmielnika. Trasy powinny być także powiązane z przystankami kolejowymi w celu zwiększenia zasięgu oddziaływania.

Wzdłuż tras powinny znaleźć się takie elementy, jak wiaty i ławki przeznaczone do wypoczynku, wodopoje, samoobsługowe stacje naprawy rowerów czy tablice informacyjne.

Podobnie tutaj, koszty będą zależeć od skali robót. Koszt budowy kilometra samodzielnej drogi rowerowej o szer. 2,5 m wynosi ok. 300 tys. zł (źródło: UM Kutno).

 

O dalszym losie projektów będziemy informować.

DYSKUSJA

logo rowery rzeszów
WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA! DOŁĄCZ DO NAS