Rowerowy antywirus na korona izolacje transportową

W wielu europejskich stolicach, władze w trosce o zdrowie mieszkańców starają się udrożnić główne ulice miejskie dla ruchu rowerowego. Jak wskazują doniesienia z Chin, 1/3 wszystkich zakażeń w erze pandemii miała miejsce w komunikacji zbiorowej. Świadomi zagrożenia Europejczycy, na bazie doświadczeń z Chin przesiadają się z transportu zbiorowego na indywidualny. Niemcy na szybko wyznaczają tymczasowe trasy rowerowe, Włoska Rada Ministrów zatwierdziła pakiet pomocowy dla gospodarki, znany jako “Decreto Rilancio” będą dopłacać 500e do zakupu hulajnóg elektrycznych lub rowerów, a Niderlandy otwierają bike drive’y do robienia zakupów nie schodząc z roweru.

Prezydent Rzeszowa dr h. c. Tadeusz Ferenc chce objąć swoim patronatem rzeszowskie Masy Krytyczne i zorganizować kilka rajdów rowerowych – Przejazd RzMk z 2017r.

Wzrost ruchu rowerowego

Obecnie na ulicach Rzeszowa obserwujemy zwiększony ruch rowerowy oraz niestety samochodów osobowych, w komunikacji zbiorowej wciąż obowiązują limity pasażerów. Niskie ceny za ropę przekładają się na wzrost samochodów osobowych i co za tym idzie rosnące zakorkowanie w mieście. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że w głównej mierze to kierowcy samochodów finansują budowę nowych dróg rowerowych oraz parków miejskich co jest zapisane w ustawie z dnia 21 marca-1985r o drogach publicznych


1d. Środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat, oraz środki z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1, pobranych z tytułu nieuiszczenia opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, gmina przeznacza wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w gminie.

Dyrektor ROSIRu po burzliwej wymianie zdań ze stowarzyszeniem zrezygnował z montażu wyrwikółek proponowanych przez wykonawcę Skanska S.A. na rzecz porządnych stojaków rowerowych u-kształtnych. Widząc takie obłożenie chyba nie żałuje swojej decyzji

Mając to na uwadze należy kontynuować rozpoczęte już działania, dlatego początkiem roku powołaliśmy społeczny zespół ds. infrastruktury pieszo-rowerowej działający przy miejskim UrbanLabie, który ma wypracowywać rozwiązania pro-rowerowe. Niestety udało się zorganizować tylko jedno spotkanie, z którego wnioski zostały przekazane do realizacji służbom Prezydenta Miasta. Kolejne spotkania w związku z ryzykiem infekcji będą odbywać się w zmienionej formule pół-zdalnej (wkrótce więcej informacji)

Jeden z wniosków zespołu ds. infrastruktury pieszo-rowerowej ddr do naprawy

odcinek przy rondzie Kuronia już naprawiony

 

 

 

 

 

 

 

 

Błędne decyzje

Niestety początkiem maja miasto Rzeszów wydało niefortunną decyzję o zawieszeniu funkcjonowania publicznej wypożyczalni lekkiej elektromobilności. W czasach gdy zmieniają się upodobania transportowe u mieszkańców, Rzeszów chce rezygnować z najnowocześniejszego i najtańszego w kraju systemu wypożyczalni Publicznej. Dlatego Radni Rozwoju Rzeszowa postanowili wskazać lepszą drogę Prezydentowi Miasta i zaproponowany został RZESZOWSKI PAKIET „MOBILNOŚĆ” ‼️

🏙🚌🛴🛵🚲
Wczoraj pod auspicjami Zastępcy Prezydenta Rzeszowa M. Ustrobińskiego na wniosek przedstawicieli Klubu Radnych „Rozwój Rzeszowa” będących członkami Zespołu ds. Mobilności Urban Lab Rzeszów z udziałem także kierownictwa Zarządu Transportu Miejskiego i Skarbnika Miasta odbyło się spotkanie robocze na temat wszystkich nowych okoliczności funkcjonowania systemów transportowych w miastach w obliczu wymogów dystansu społecznego oraz wyzwań środowiskowych.

Zastępca Prezydenta Marek Ustrobiński popiera idę Rzeszowskiego Pakietu Mobilności

Obecna nadzwyczajna i bezprecedensowa we współczesnych czasach sytuacja pandemii koronawirusa pokazuje nam, jak zmieniają się potrzeby i nawyki ludzi w zakresie mobilności oraz jakie wyzwania organizacyjne i finansowe dla systemów transportowych nas w najbliższym czasie czekają.
Zespół opracował pakiet najbliższych działań niezbędnych do podjęcia w obszarze polityki transportowej miasta:

1️⃣ Po pierwsze podjęcie działań zmierzających do opracowania dla Rzeszowa Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2021-2027 (Sustainable Urban Mobility Plan). Wypracowanie i uchwalenie dla Rzeszowa może być jednym z pierwszych w Europie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przyjętym na podstawie zaktualizowanych wytycznych Komisji Europejskiej z uwzględnieniem postpandemicznych uwarunkowań ekonomiczno-społecznych

Porównanie atrakcyjności układów komunikacyjnych na przykładzie Londynu i podejścia Holenderskiego zgodnie z ideą Vision Zero (zero wypadków=zero ofiar)

2️⃣ Po drugie konieczność dostosowania organizacyjnego systemu publicznego transportu zbiorowego do nowych realiów – zachowanie dystansu społecznego w pojazdach, na przystankach, dworcach czy centrach przesiadkowych, zwiększenie częstotliwości jazdy (i być może taboru) przy zapewnieniu wymaganej przepustowości, w związku z tzw. działaniami odmrażającymi. Niezbędnym w tym zakresie będą również, działania integrujące z metropolitarnym transportem kolejowym a także prace nad efektywnym ekonomicznie włączeniem do miejskiej sieci transportowej linii i form transportu podmiejskiego. Wraz z niezbędnymi węzłami przesiadkowymi i systemem parkingów P&R.

The Netherlands is one of the few countries with underground bicycle parking garages; and is definitely the country with the most!Tour some of these amazing facilities, and learn about the unique bicycle storage challenges experienced by Dutch planners.https://www.youtube.com/watch?v=9HdqTZs3vjU

Opublikowany przez Dutch Cycling Embassy Czwartek, 7 maja 2020

3️⃣ Ponadto wskazano na spodziewany wzrost ruchu rowerowego i wiążącą się z tym konieczność przyspieszenia inwestowania w sieć dróg i dojazdów rowerowych i alternatywnych, niezbędne spięcie sieci dróg rowerowych zwłaszcza przez centrum i być może zamiana/wytyczenie części pasów/buspasów na drogi rowerowe i inne alternatywne pojazdy indywidualne. Ewentualnie wytyczanie tymczasowych pasów czy dróg rowerowych w niezbędnych fragmentach miasta. W tym względzie uzgodniono podjęcie współpracy służb miejskich ze środowiskiem rowerowym w opracowaniu koncepcji taki tras.

ZTM już notuje ogromne straty z powodu spadku sprzedaży biletów. Dlatego np. Włosi dostrzegając nadchodzące zmiany w przyzwyczajeniach transportowych, już na tym etapie zakładają dwa scenariusze : 1.Nic nie robić: wzrost użycia samochodów KOSZTY 10–20 mld EUR rocznie. 2. Podjęcie działań: wzrost w aktywnej podróży OSZCZĘDNOŚĆ 9–20 mld EUR rocznie. szczegółowy raport: http://bit.ly/2STxgLQ . Rzeszów też musi działać w tym kierunku.

4️⃣ Po czwarte ważna będzie tu również docelowa rozbudowa, wzmocnienie (także ilościowe) systemów korzystania z alternatywnych pojazdów (w tym wypożyczalni, carsharingu i carpoolingu, itp.) oraz inwestycje w infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi tego typu form transportowych.
Uzgodniono, iż po wprowadzeniu w kraju mechanizmów znoszących ograniczenia, uruchomiona zostanie w Rzeszowie, od 1 czerwca, wypożyczalnia skuterów i hulajnóg elektrycznych oraz w zależności od potrzeb rowerów i rowerów elektrycznych. W oparciu o filozofię i doświadczenia lat poprzednich we wdrażaniu wypożyczalni w wersji 4.0 oraz bieżące analizy zapotrzebowania na tego typu formy transportu.
Ponadto zapewnienie źródeł finansowania w WPF i uruchomienie przetargu na tego typu wypożyczalnię na kolejne co najmniej dwa lata.
W dobie pandemii upowszechnianie dostępu do mobilności jako usługi (MaaS) może pełnić nieprzewidzianą wcześniej funkcję tzw. transportu kryzysowego, czyli umożliwić osobom zmuszonym do wyjścia z domu jak najszybsze zlokalizowanie pojazdu, wypożyczenie go i dotarcie do celu, wypełniając tym samym powstałą lukę i niwelując wykluczenie transportowe.

Najnowocześniejsza i najtańsza w kraju publiczna wypożyczalnia lekkiej elektromobilności

5️⃣ Zespół wskazał, iż w średniookresowej perspektywie konieczne będzie umożliwienie miastom szybszego włączania do systemów transportowych autonomicznych pojazdów, inteligentnych systemów sterowania ruchem i pojazdami oraz nowatorskich koncepcji typu monorail, o które od tak dawna zabiega Rzeszów.

Kolejka monorali ma wynieść transport publiczny na wyższy poziom. Drogi będą dla samochodów które finansują budowę parków i dróg rowerowych jednocześnie nie wpływając na opóźnienia w komunikacji miejskiej. Planuje się conajmniej 6 parkingów parkuj i jedź, gdzie miejskie autobusy będą dowozić pasażerów do najniższych stacji kolei aglomeracyjnej oraz centrów przesiadkowych.

6️⃣ Niezbędne upowszechnianie w oparciu o działania Urban Lab Rzeszów wdrażanych w mieście procesów transformacji cyfrowej w zakresie mobilności miejskiej i publicznego transportu. Trzeba będzie również zacząć badać i analizować tempo wzrostu ruchu rowerowego w mieście oraz wprowadzać nowe tymczasowe rozwiązania komunikacyjne.

 

Na świecie rozpoczynają się rowerowe rewolucje transportowe

Rzeszów też pojedzie za ciosem i dołączy do europejskich stolic dostosowując transport publiczny do obecnych realiów.

 

Daniel Kunysz

oficer rowerowy w stowarzyszeniu

DYSKUSJA

logo rowery rzeszów
WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA! DOŁĄCZ DO NAS