Działania Newsy

Rowery na buspasy – pismo do prezydenta

Mimo apeli i nagłaśniania problemu, po buspasach wciąż nie można jeździć rowerem. We wniosku do prezydenta miasta przedstawiamy jak bardzo niebezpieczna i nielogiczna jest taka organizacja ruchu. Prezydent będzie musiał się odnieść do tych argumentów.

W miastach na prawach powiatu ruchem zarządza prezydent miasta. Tadeusz Ferenc nie przekazał tych obowiązków innemu urzędnikowi, tak więc w tym zakresie odpowiada osobiście. Dlatego pismo zostało skierowane do niego. Pismo trafiło także do Miejskiego Zarządu Dróg, Zarządu Transportu Miejskiego oraz policji, która najwyraźniej nie widzi problemu.

We wniosku zostało przedstawione, jak bardzo obecne rozwiązanie w kwestii rowerów i buspasów jest niebezpieczne i nielogiczne (paradoksalnie jeszcze bardziej utrudnia ruch autobusów). Odpowiadając na wniosek, prezydent będzie musiał odnieść się do tych argumentów. Odmowa dopuszczenia ruchu rowerowego na buspasach będzie oznaczała dalszą zgodę na narażanie zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego.

Treść pisma:

W imieniu Stowarzyszenia „Rowery.Rzeszow.pl” zwracam się z wnioskiem o:

  1. Dopuszczenie ruchu rowerowego na buspasach na ulicach, wzdłuż których nie istnieją równolegle wydzielone drogi rowerowe, tj.: Dąbrowskiego, Lisa-Kuli, Cieplińskiego oraz Piłsudskiego.
  2. Na al. Cieplińskiego ponadto o zwężenie pasów ruchu do 3 m i wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów o szer. 1,5 m.

UZASADNIENIE

Ad.1. Zgodnie z obowiązującą obecnie organizacją ruchu kierujący rowerem są zobowiązani jechać przy prawej krawędzi lewego (na al. Cieplińskiego – środkowego) pasa jezdni. Oznacza to, że z lewej strony są wyprzedzani przez samochody, a z prawej przez autobusy. Jest to sytuacja zagrażająca ich życiu i zdrowiu, gdyż w razie konieczności nagłego ominięcia przeszkody nie ma bezpiecznej możliwości „ucieczki” – z jednej strony wpada się pod samochód, a z drugiej pod autobus.

Co więcej, rowerzysta poruszający się zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu „blokuje” ruch na całej ulicy, w tym także, paradoksalnie, na buspasie. Odległość od wyprzedzanego roweru, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wynosi co najmniej jeden metr. Oznacza to, że w celu wyprzedzenia rowerzysty z lewej strony należy wjechać na przeciwległy pas ruchu. W godzinach szczytu jest to w oczywisty sposób utrudnione.

Kierujący autobusem, podczas wyprzedzania rowerzysty buspasem, również nie ma możliwości zachowania wymaganego odstępu 1 metra (nie ma żadnej przesłanki do twierdzenia, że przytoczony przepis nie dotyczy wyprzedzania pojazdów poruszających się po innym pasie). Autobusy używane w Rzeszowie mają szerokość 2,55 m (nie licząc lusterek), natomiast buspasy mają szerokość nie większą niż 3,5 m. Oznacza to, że nie ma legalnej możliwości wyprzedzenia roweru, który jedzie lewym pasem.

Obecna organizacja ruchu generuje wiele niebezpiecznych sytuacji podczas wyprzedzania rowerzystów. Wszyscy kierujący, którzy wykonują ten manewr bez zmiany pasa (w tym także kierowcy autobusów jadący buspasem), robią to nielegalnie. Jeśli Policja popiera obowiązującą organizację ruchu, to konsekwentnie powinna takie zachowania karać mandatami.

W przypadku dopuszczenia ruchu rowerowego na buspasach, wyprzedzanie rowerów odbywałoby się tak samo jak poza godzinami obowiązywania buspasów – z wjazdem na lewy pas. Umożliwia to obecne oznakowanie poziome, gdyż buspasy zostały wydzielone linią przerywaną.

Mając powyższe na uwadze, odmawianie dopuszczenia ruchu rowerowego na buspasach motywowane troską o bezpieczeństwo rowerzystów jest absurdalne. Tej argumentacji umyka jeszcze jedna kwestia – czy rowerzysta jadący buspasem poza godzinami jego obowiązywania stwarza dla niego mniejsze bezpieczeństwo? Oczywiście, że nie.

Ad. 2. Jezdnie al. Cieplińskiego mają 10,5 m szerokości. Pozwala to na wyznaczenie trzech pasów ruchu o szer. 3 m i pasa ruchu dla rowerów o szer. 1,5 m. Pozwoli to kierującym autobusami na bezproblemowe wyprzedzanie rowerzystów bez konieczności wjazdu na środkowy pas. Wydzielanie pasa ruchu dla rowerów można ewentualnie pominąć, tworząc buspas o szerokości 4,5 m.

Pismo na dysku: https://drive.google.com/open?id=0B8gxq0DZpznoSEU0STZmZndUUmIzMzhEbzc1Rk0xWkE5YXZn