Rowery w autobusach

rowery w autobusach w rzeszowie
wroclaw.naszemiasto.pl

Do niedawna Rzeszów był jednym z ostatnich większych miast w kraju, w którym przewóz rowerów w autobusie był zabroniony. Lipiec 2014 roku przyniósł kluczowe zmiany dzięki aktywnym działaniom stowarzyszenia Rowery.rzeszow.pl oraz otwartej postawie Pani Anny Kowalskiej, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. W konsekwencji rzeszowscy radni podjęli uchwałę wprowadzającą korzystne zmiany.

 

Możliwość przewozu roweru w środkach komunikacji publicznej jest określona
w świetle następujących zapisów1:

  • Podróżny może zabrać ze sobą do autobusu rzeczy (bagaż) oraz zwierzęta jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu w autobusie tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych podróżnych, nie zasłaniał widoczności obsłudze autobusu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu oraz o ile nie naruszy to przepisów porządkowych określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Przewóz roweru nie może utrudniać przejścia, narażać na szkodę podróżnych lub ich mienie. Jeżeli rower zajmuje miejsce przeznaczone na wózek dziecięcy lub inwalidzki, a w autobusie pojawi się podróżny z takim wózkiem, miejsce to należy niezwłocznie udostępnić, nawet jeżeli wymaga to opuszczenia autobusu. Obowiązkiem rowerzysty jest wsiąść do pojazdu jako ostatni z podróżnych.
  • Podróżny ma obowiązek nadzorowania przewożonych przez siebie rzeczy lub zwierząt. Podróżny odpowiada za zanieczyszczenie autobusu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody i obrażenia odniesione przez współpodróżnych powstałe w związku z przewożeniem przez podróżnego rzeczy lub zwierząt.
  • W przypadku naruszenia przez podróżnego postanowień […] kierowca autobusu może zażądać opuszczenia autobusu przez podróżnego wraz z przewożonymi rzeczami lub zwierzętami.

 

ROWER W AUTOBUSIE RZESZÓW 2
wroclaw.naszemiasto.pl

Stowarzyszenie Rowery.rzeszow.pl wnioskowało o wprowadzenie modelu warszawskiego – najprostszego i zarazem najlepszego. Oznacza to, że rower w autobusie można wozić praktycznie wszędzie, w każdym pojeździe – byle było miejsce, by jechać bezpiecznie.

Za rower odpowiada przewożąca go osoba i musi zadbać, by ów rower nie stanowił zagrożenia, by nie zniszczyć własności innych pasażerów lub wyposażenia pojazdu. Dzięki temu kierowcy nie są obarczeni pełną odpowiedzialnością w razie problemów.

Inną zaletą jest nieodpłatna możliwość przewozu roweru – bez rozważań na temat stawki za przewóz, bez problemu z postawą pasażera „płacę i wymagam” – maksimum prostoty. Dzięki nieodpłatności przewoźnikowi dużo łatwiej bronić się przed odpowiedzialnością za hipotetyczne szkody.

Z-rowerem-w-MPK-Tak-ale-tylko-w-określonych-sytuacjach
supernowosci24.pl

Doświadczenia dużych miast Polski wskazują, że przewóz roweru w autobusie to wydarzenie incydentalne, akceptowalne społecznie. Użytkownicy roweru wykazują się sporą dozą zdrowego rozsądku; skargi na nich praktycznie nie występują. Zresztą roweru używa się po to, by się nim poruszać, a nie po to, by z byle powodu jeździć z nim w transporcie publicznym.

26.04.2007 BIALYSTOK ROWERY AUTOBUS MPK PRZEWOZENIE ROWEROW AUTOBUSEM FOT. AGNIESZKA SADOWSKA / AGENCJA GAZETA
BIALYSTOK ROWERY AUTOBUS MPK PRZEWOZENIE ROWEROW AUTOBUSEM
FOT. AGNIESZKA SADOWSKA / AGENCJA GAZETA

 

schemat pierwszeństwaStowarzyszenie Rowery.rzeszow.pl apeluje, by rozsądnie korzystać z możliwości przewozu roweru w komunikacji miejskiej – głównie w wyjątkowych przypadkach (awaria roweru, załamanie pogody, nagłe pogorszenie samopoczucia). Pamiętajmy o tym, by nie wpychać roweru do zatłoczonego autobusu. Podczas jazdy dbajmy o bezpieczeństwo podróży. Pierwszeństwo z korzystania z miejsca dla podróżnych z dużym bagażem mają w kolejności: osoby niepełnosprawne, kobiety z dziećmi w wózkach, rowerzyści.

 

http://nadzor-ruchu.waw.pl/
http://nadzor-ruchu.waw.pl/

Pragniemy zaznaczyć że w Rzeszowie przewożenie rowerów w autobusach nie podlega dodatkowej opłacie – czyli rower przewozisz w ramach swojego normalnego biletu 🙂

 

1 Przepisy porządkowe związane z przewozem osób, rzeczy lub zwierząt środkami publicznego transportu zbiorowego, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 249 – uchwała – przepisy porządkowe

 

Wojtek Tworek

Rowery.Rzeszow.pl