Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Na przełomie marca i kwietnia odbyły się konsultacje Programu Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgłosiliśmy do niego dwie propozycje zadań.