Działania Masa Krytyczna Newsy

Jak chronić się przed kradzieżą rowerów? Utrudniamy złodziejom

Niestety w Rzeszowie co roku ginie ok 300 rowerów, a liczba ta utrzymuje się na stałym poziomie. Nie wszystkie kradzieże są zgłaszane na Policje, więc oficjalne statystyki mogą być zaniżone.

Nasze stowarzyszenie od kilku lat monitoruje sprawy związane z kradzieżami bądź zagubieniami sprzętu rowerowego. Na podstawie danych które zgromadziliśmy nasuwamy wnioski:

100% skradzionych w Rzeszowie rowerów nie było zapiętych wcale, lub zapięciami typu linka.

nie odnotowaliśmy kradzieży rowerów które były zapięte zapięciami typu U-lock (najbezpieczniejsze na rynku)

Pokazuje to że łupem złodziei padają w większości przypadków tylko niezabezpieczone lub słabo zabezpieczone rowery. Część kradzieży związana jest również z włamaniami do piwnic, garaży, gdzie nie zabezpiecza się pozostawionego sprzętu. Dodatkowo dużym czynnikiem wpływającym na wzrost liczby kradzieży rowerów jest również brak bezpiecznych miejsc parkingowych dla rowerzystów.

Na bieżąco staramy się współpracować z wydziałem kryminalnym policji oraz innymi jednostkami celem zmniejszenia liczby kradzieży rowerów i jednocześnie zwiększenia wykrywalności sprawców. Wspólnie z gazetą wyborczą w 2012 roku apelowaliśmy do władz miasta Rzeszowa o wprowadzenie możliwości oznakowania swojego roweru, Ratusz oczywiście był temu przeciwny i widział same nagatywy, zebraliśmy jednak 4 000 podpisów pod petycją i Prezydent Ferenc musiał dać taką możliwość mieszkańcom miasta. W każdą środę od 15-18 w siedzibie straży miejskiej w Rzeszowie mieszkańcy Rzeszowa mogą nieodpłatnie oznakować swój rower. (walczymy jeszcze o możliwość oznakowania rowerów dla osób spoza Rzeszowa) Znakowanie nie chroni przed kradzieżą ale pomagają zidentyfikować rower w przypadku odnalezienia, a specjalne naklejki informujące że pojazd jest oznakowany odstraszają potencjalnych chętnych.
znakowanie rowerów rzeszów
Wydział kryminalny policji odnajduje wiele rowerów i możliwie szybko oddaje właścicielom, ale nie wszystkich właścicieli udaje się ustalić dlatego nasze stowarzyszenie stara się pomóc.

32

Prowadzimy również akcje informujące jak i czym bezpiecznie zapinać swoje rowery, walczyliśmy o bezpieczne stojaki rowerowe w całym mieście, które poprawiłby komfort i bezpieczeństwo zapinania rowerów, ale nie udało się pozyskać pieniędzy, a krótkowzroczni urzędnicy nie dostrzegają tego problemu.

Policjanci Kryminalni z Komisariatu II Policji w Rzeszowie szukają właścicieli ww rowerów
Ponadto ostrzegają i przypominają:
  • aby zamykać klatki, szczególnie w nowych blokach gdzie trwają remonty i budowlańcy zostawiają uchylone drzwi a na klatkach znajdują się nieprzypięte rowery innych mieszkańców – to łatwy łup dla złodziei, (zamykamy klatki)
  • zwracamy uwagę na pozostawione rowery bez zapięcia (Policja prosi aby zgłaszać im takie przypadki – przyjadą i ustalą właściciela . Często jest tak że złodzieje porzucają skradzione rowery w bloku obok i jak sprawa ucichnie wracają.
  • nie zostawiamy rowerów w odosobnionych miejscach, staramy wybierać się miejsca monitorowane, na widoku
  • używamy bezpiecznych zapięć szelkowych typu u-lock
  • używajmy dodatkowych zabezpieczeń typu spy-bike
  • zgłaszajmy każdą kradzież na policję
  • oznakujmy swój rower
Należy również zwracać uwagę na porzucone rowery bez zapięć i bez opieki, oraz sprawdzać czy nie jesteśmy śledzeni przez innego rowerzystę, który dość intensywnie przygląda się naszemu rowerowi. Zdarzają się przypadki że przestępcy dłużej obserwują swoją ofiarę, szczególnie jeżeli poruszamy się drogim sprzętem.
Mamy nadzieję że liczba kradzieży zacznie maleć i  świadomość rowerzystów będzie większa.
PozdROWER 🙂