Wnioski zespołu ds. infrastruktury pieszo-rowerowej Luty 2020

Dnia 28 lutego 2020 odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie zespołu ds. infrastruktury pieszo-rowerowej . W spotkaniu udział wzięło kilkanaście osób w tym przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. Rozmawialiśmy o zgłoszonych problemach i szukaliśmy dla nich rozwiązań. Do dyspozycji mieliśmy nowoczesną salę w UrbalLab. Niestety nie o wszystkich problemach udało się porozmawiać, ale większość z nich została przeanalizowana, a wnioski przekazane do Prezydenta Miasta. To pierwsze spotkanie tego typu, drobnym zmianom ulegnie forma spotkania, będą wprowadzone ograniczenia czasowe dla prezentacji, zebrania będą odbywać się wcześniej, aby jednostki miejskie mogły uczestniczyć. Pierwszeństwo w zgłaszaniu problemów będą mieli mieszkańcy, dopiero później nastąpią prezentacje. Spotkania uważam za potrzebne, poruszana problematyka jest szeroka. Dziękuję wszystkim za udział i zachęcam do udziału w pracach zespołu.

 

Poniżej tematy zgłoszone na pierwsze zebranie:

 1. Daniel Kunysz – przywitanie zgromadzonych, przedstawienie zakresu prac zespołu
 2. Tomasz Rudnicki, Katarzyna Grzywacz – problemy z budową pumptrack w Rzeszowie
 3. MZD Rzeszów – problemy z kładkami kompozytowymi
 4. Maciej Piekarski – wyprostowanie szlaków pieszych i rowerowych w centrum Rzeszowa, łączących najważniejsze obiekty w mieście,
 5. Mariusz Makara –  koncepcja autostrad rowerowych wzdłuż głównych dróg dojazdowych do centrum miasta.
 • + Stworzenie ciągu dróg rowerowych począwszy od ul. Dąbrowskiego do centrum (Lisa Kuli, Cieplińskiego). (do dyskusji)
 1. Waldemar Ruszel: o problemach pieszych: piesirzeszow.akcja.info
 2. Agnieszka Mańkowska – Jasic, Daniel Kunysz – brak świateł przy ul. Lwowskiej k. McDonald ‘a oraz problem z przejściem pieszo lub rowerem ul. Na Skały w godzinach szczytu
 3. Tematy dodatkowe (jak wystarczy czasu):
 • – Nieprawidłowa budowa przejazdów rowerowych na nowych inwestycjach drogowych (nie są płaskie, tylko z niewielkim a bardzo niewygodnym krawężnikiem).
 • – Brak przejazdów rowerowych na niektórych skrzyżowaniach (np. gdy są 3 przejazdy, a czwartego brakuje)
 • – “Ukradziony” trakt pieszo rowerowy na Lubelskiej (parking przy urzędzie)
 • – Nieprawidłowo wytyczony trakt na Paderewskiego
 1. Wolne wnioski, tematy do dyskusji na sesji w marcu

Punkt 6 i 8 zostały przesunięte na kolejne spotkanie. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego ciężko wskazać kiedy będziemy mogli spotkać się ponownie, narzazie spotkania zespołu są zawieszone do odwołania. Nie zmienia to jednak faktu że możemy pracować zdalnie i rozmawiać o problemach, które powinniśmy rozwiązać w najbliższym czasie.

 

Wnioski zespołu ds. Infrastruktury pieszo-rowerowej przekazane do Prezydenta Miasta Rzeszowa:

 1. Wnioski związane z budową kładek rowerowych na obiektach mostowych:

– Zespół uznał że dla prawidłowego funkcjonowania ruchu pieszo-rowerowego w tym dla tras rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok należy w przyszłości zaplanować drugi tunel pieszo rowerowy po wschodniej stronie mostu Karpackiego. Proszę o ocenę możliwości dla realizacji takiej inwestycji w przyszłości.

 1. Budowa zjazdu dla rowerów z ul. Piłsudskiego na drogę dla rowerów. Obecnie wysoki krawężnik uniemożliwia rowerzystom wjazd na drogę dla rowerów przed mostem Lwowskim. Należy obniżyć krawężniki i umożliwić płynny wjazd z ul. Piłsudskiego na drogę dla rowerów (Rys.1)

Rysunek 2 – budowa dojazdu do planowanej kładki

Przy realizacji zadania budowy nowej kładki rowerowej przy moście Lwowskim należy poprowadzić drogę dla rowerów w linii prostej z przejazdem dla rowerów na ul. Dworaka do planowanej kładki (Rys.2)

 

Wniosek zespołu o przesunięcie barierek o 20cm na południowej stronie mostu Karpackiego dla zyskania większej przestrzeni ruchu pieszo-rowerowego. Obecnie barierki niepotrzebnie zwężają przeprawę, wchodząc w skrajnie ciągu pieszo-rowerowego. Most Karpacki jest najczęściej uczęszczaną przeprawą przez rowerzystów, a w szczególności jej południowa część. Największe natężenie ruchu rowerowego przypada na szczyt poranny i popołudniowy w dni powszednie, oraz weekendowo dla ruchu rekreacyjnego. (Rys3)

 

– Wniosek o budowę toru do nauki jazdy na rowerze tzw. pumptrack przy boiskach Treningowych Stadionu Miejskiego w Rzeszowie. W związku z problemami ze znalezieniem odpowiedniego miejsca pod budowę toru do nauki jazdy dla najmłodszych rowerzystów zwracam się z wnioskiem o przeznaczenie części działki 1083/120 obręb 207 zlokalizowanej przy boiskach treningowych Stadionu Miejskiego pod budowę toru do nauki jazdy na rowerze. Projekt budowy będzie zgłoszony do RBO 2021, ale wcześniej wymagana jest zgoda Miasta. Proszę o poparcie inicjatywy.

2. Poprawa oznakowania oraz bezpieczeństwa pieszych na os. Pobitno

– Wniosek o odnowienie oznakowania poziomego z ograniczeniem prędkości na ul. Na Skały i Traugutta

-Wniosek o montaż dodatkowego progu spowalniającego na wysokości ul. Na Skały 1A

– Wniosek o montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Traugutta z ul. Na Skały

– Wniosek o montaż znaku D-4a na Skrzyżowaniu ul. Nadbrzeżnej z Konfederatów Barskich. Po wyznaczeniu nowego ronda znak D-4a należy powtórzyć dla każdej drogi bez przejazdu, szczególnie na skrzyżowaniu ul. Nadbrzeżnej z Konfederatów Barskich.

– Członkowie zespołu proszą również o częstsze patrole policji w dniach funkcjonowania targowiska z większym naciskiem na niewłaściwie parkujące samochody.

– Wniosek o wykonanie nakładki asfaltowej na ciągu pieszo rowerowym przy ul. Lwowskiej 6. Należy zastąpić betonowe płytki asfaltem. (rys 4)

– Rowerzyści proszą o zwrócenie uwagi Policji na kierowców parkującym na drodze dla rowerów przy ul. Lwowskiej 6 gdzie parkowanie jest zabronione z racji na wyznaczony ciąg pieszo-rowerowy. (rys.4)

 

– Wniosek o usunięcie znaku c13a na dwukierunkowej drodze dla rowerów przy Al. Armii i Wojska Polskiego na wysokości starego cmentarza Pobitno, chodnik został poszerzony a ruch rowerowy w kierunku Załęża odbywa się z jego wykorzystaniem. (rys.6)

– Wniosek o obniżenie krawężnika umożliwiającego wjazd rowerem z parkingu przy Starym Cmentarzu Pobitno na dwukierunkową drogę dla rowerów w kierunku ronda Pobitno. Można dodatkowo wymalować czerwoną farbą krótki pas dla rowerów, aby kierowcy nie parkowali w tym miejscu. (rys.6)

– Rozważenie możliwości przesunięcia Toi-toi przy Starym Cmentarzu Pobitno po za skrajnie drogi dla rowerów (rys. 6)

 

– Wniosek o montaż luster (najlepiej dla obu kierunków) na skrzyżowaniu dróg rowerowych na wysokości ul. Polnej (rys 7)

– Wniosek o montaż słupka uniemożliwiającego wjazd pojazdów skracających drogę przez przejście dla pieszych na wysokości ul. Polnej (rys.7)

– Wniosek o załatanie dziury na jednokierunkowej drodze dla rowerów na wysokości przejścia dla pieszych al. Armii i Wojska Polskiego obok przystanku autobusowego. (rys.8)

– Poszerzenie jednokierunkowej drogi dla rowerów o 1m, wyznaczenie dwukierunkowej drogi dla rowerów i naprawa nawierzchni od Ronda Kuronia do ul. Załęskiej. (rys 9)

 

Dokument do pobrania w PDF

Pobierz (PDF, 2.49MB)

 

Prace zespołu będą odbywać się cyklicznie, cykl spotkań będzie zakończony raportem zadań do realizacji w latach następnych. Tym sposobem krok po kroku będziemy dążyć do poprawy infrastruktury pieszo rowerowej w Rzeszowie. Zachęcam do udziału w kolejnych spotkaniach lub do zgłaszania swoich uwag czy problemów. Dziękuję wszystkim za udział, szczególnie panu z Miejskiego Zarządu Dróg. Jeżeli sytuacja pozwoli w kolejnych zebraniach będą zaproszeni przedstawiciele ZZM, MATiP oraz Straży Miejskiej. Odpowiedź Prezydenta Miasta na przekazane wnioski będzie zamieszczona pod tym wpisem.

 

Daniel Kunysz

oficer rowerowy stowarzyszenie Rowery.Rzeszow.pl

DYSKUSJA